Yönetim Desteği ve Risk Yönetimi Danışmanlığı

Yönetim desteği

DMT'nin deneyimli danışmanları, yönetim destek hizmetlerinin yanı sıra risk yönetimi desteği ve danışmanlığı da sunmaktadır. Projenizin uygulanmasında size yardımcı olmakta, proje başlangıcından bitimine kadar destek vermekteyiz. Hizmetlerimiz, standart ya da yasal gerekliliklere uygunluğun izlenmesi, bağımsız danışmanlık, denetimler ve analizler, risk değerlendirmesi ve risk yönetimini içermektedir.

Yönetim Destek Hizmetleri

DMT'nin proje yönetimi hizmetleri, keşif ve fizibilitenin ilk aşamalarından tasarım ve inşaat denetimine, yönetim, operasyonel yardım ve eğitime kadar geliştirme programlarının tüm yönlerinde müşterilere yardımcı olmaktadır. Kapsamlı deneyim ve uzmanlığımıza dayalı olarak proje yönetimine standart ve bütünleşmiş bir yaklaşım uygulayarak, projedeki tüm aşamaların, ilk fizibilite çalışmalarında ön görünen finansal ve fiziksel bilgileri sunmak için optimize edilmesini sağlamaktayız.

Spesifik olarak, aşağıdaki Proje Yönetimi hizmetlerini sunmaktayız:

  • Mühendislik, Tedarik, İnşaat, Yönetim (EPCM)
  • İşveren Mühendisi
  • Madencilik ve cevher zenginleştirme operasyonları için operasyonel ve teknik yardım
  • Tedarik
  • İnşaat denetimi, devreye alma ve performans testi

Büyük ya da karmaşık inşaat projelerini desteklemek için Mühendislik, Tedarik, İnşaat, Yönetim (EPCM) hizmetleri sunarak müşterilerimize projelerinin tüm projenin zamanında ve şartnameye uygun olarak tamamlanmasını sağlayacak deneyimli bir ekip tarafından yönetildiğine dair güven vermekteyiz.

İşveren Mühendisi olarak destek

İşveren Mühendisi olarak, maden ve cevher zenginleştirme tesisi inşaat projelerinin bağımsız, çok disiplinli üçüncü taraf denetimi ve izlenmesini sağlayarak, yatırımcıların, işverenlerin ve operatörlerin teknik şartname ve gereksinimlerinin tam olarak karşılanmasını sağlamak için teknik ve inşaat yüklenicileriyle birlikte çalışmaktayız.

Operasyonların tüm yada belirli aşamalarında müşterilerle çalışmak, müşterinin kurum içi kapasitesindeki boşlukları kapatmak ya da mevcut kaynakları güçlendirmek için deneyimli personel sağlamaktayız. Ayrıca müşterilerimizin optimum maliyet, kalite, miktar, teslimat süreleri ve konum açısından gereksinimlerini karşılamak için uygun tesis, ekipman ve hizmetleri belirlemelerine, tedarik zincirlerinin belirlenmesine ve satın almalarına yardımcı olmaktayız. Milyonlarca dolarlık büyük maden geliştirme projelerindeki dünya çapındaki kapsamlı deneyimimize dayanarak, tesis, ekipman, maden geliştirme ve işletmeye yönelik her boyuttaki tedarik programını yönetebilmekteyiz.

DMT, işlerin tasarım ve teknik şartnameye uygun olarak etkinliğe geçmesini sağlayarak, inşaat kalitesini koruyarak, işin güvenliğini denetleyerek ve gerektiğinde müşteriye maliyet izleme hizmeti sağlayarak inşaat ve devreye alma denetimi sunmaktadır.

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Proje başlangıcından bitişine kadar ticari, operasyonel, çevresel, sağlık ve güvenlik ve sosyal riskleri belirleyerek ve azaltarak risk yönetimine tam bütünleşmiş bir yaklaşım uygulamaktayız.

Yatırımcılar ve şirket sahipleri için belirsizliği azaltmak, operatörlere ve düzenleyicilere güvenli ve güvenilir işletim sistemleri sağlamak için ilk planlamadan mühendislik, işletme ve kapanışa kadar odaklanmış, pratik risk yönetimi önlemleri uygulamaktayız. Her şeyden önce, madenlerde ve cevher zenginleştirme tesislerinde çalışanların ve tesisleri çevreleyen yerel topluluklarda yaşayanların güvenli ve sürdürülebilir ortamlarda çalışabilmelerini ve yaşayabilmelerini sağlamaktayız.

Spesifik olarak, aşağıdaki için Risk Yönetimi hizmetlerini sunmaktayız:

  • Ticari risk
  • Operasyonel risk
  • Çevresel risk
  • Sağlık ve güvenlik riski
  • Madencilik sektörü için risk değerlendirmeleri ve sağlık ve güvenlik denetimleri.