Madencilik sektöründeki yatırımcılar ve kredi veren kurumlara destek

DMT'nin danışmanları, teknik durum saptaması ve mali durum saptaması sunmaktadır.  Amacımız, yatırımcılara, kredibilitesini değerlendirmek için bir projenin ekonomisinin ileriye dönük kapsamlı bir analizini sağlamaktır.  Madencilik yatırım kararları, kaynak ve rezerv tahminleri ve maden planlama desteğini kapsayan madencilik çalışmalarımızı ve banka onaylı raporlarımızı yazmak ve üretmek için uygun meslek kuruluşlarının sertifikalı “Yetkin Kişilerini” ve üyelerini kullanmaktayız.

Yatırımcılar için Bağımsız Mühendislik ve Danışmanlık

Maden şirketleri birçok nedenden ötürü bağımsız teknik raporlara gereksinim duyar; sermaye ya da borç yatırımını desteklemek için, borsalarda yeni bir listeleme gibi düzenleyici amaçlarla ya da teknik olarak kamuoyunu aydınlatmayı desteklemek için finansörlerce gereksinim duyulabilir.  Bağımsız Mühendisler olarak, stratejik ve sürdürülebilir yatırımlar, şirketlerin birleşmesi ve şirket satın almaları için yol gösterici olabilecek bağımsız uzman raporları ve analizleri derlemekteyiz.  Danışmanlarımız, örneğin şirketlerin birleşmesi ve şirket satın alma gibi madencilik projelerinin bağımsız profesyonel değerlendirmelerini sağlamak ya da bir halka arzı desteklemek için bağımsız bir profesyonel rapor sağlamak üzere sıklıkla görevlendirilmektedir.  Madencilik ve inşaat projeleri için yaptığımız analizler ve teknik durum saptamasıyla son 30 yıldır madencilik sektöründe karar vericilere ve yönetimlere başarıyla hizmet vermekteyiz.

DMT ayrıca madencilik projelerinin banka finansmanı için Bağımsız Mühendis olarak önemli bir deneyime sahiptir.  Genel olarak, bu görevler ilk durum saptamasının ardından gelir.  Bağımsız Mühendis olarak DMT, projenin tasarım ve mühendislik ekibiyle iş birliği içinde çalışacak ve aynı zamanda proje tamamlanmaya ve ticari olarak işi başlatmaya doğru ilerledikçe Kredi Verenlere bağımsız inceleme ve izleme sağlayacaktır.

Yetkin Kişi / Maden Uzmanı / Nitelikli Kişi (yetki alanına bağlı olarak) statüsüne sahip birçok personelimiz ve geniş jeolojik ve mühendislik uzmanlığımız ile DMT, bu görevleri üstlenmek için benzersiz bir konuma sahiptir ve kurum içi analizlerin ve değerlendirmelerin birçok yönünü ele alabilir.

DMT'nin Yatırımcılara / Kredi Verenlere Destek Hizmetleri:

  • Teknik ve Mali Durum Saptaması
  • Bağımsız Kredi Veren Kurumların Mühendisi
  • Şirketlerin birleşmesi ve şirket satın alma ve elden çıkarmalar için destek
  • Değerlemeler ve finansal modelleme
  • Onarılmaz Kusur İncelemeleri (‘Fatal Flaw Analysis’)
  • Borsalarda ilk halka arz desteği ve düzenleyici raporlama, örneğin Yetkin Kişi Raporları (CPR)/ Nitelikli Kişi Raporları (QPR), Mineral Uzaman Raporları (MER), vb.

 

Müşterilerimize büyüme ve gelişmeyi desteklemek için gereksinim duydukları finansmana erişim sağlamak için uluslararası finansman kurumları ve yardım kuruluşları ile yakın bir şekilde çalışmaktayız.  DMT son 10 yılda, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Pazarı ve Alternatif Yatırım Borsası (Londra), New York Menkul Kıymetler Borsası, Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası, Varşova Menkul Kıymetler Borsası, Toronto Menkul Kıymetler Borsası ve Moskova Menkul Kıymetler Borsası dahil olmak üzere dünya borsalarında toplam piyasa değeri 6 milyar EURO'yu aşan şirketlerin başarılı bir şekilde halka arzını desteklemiştir.

Küresel pazarlarımız hakkındaki kapsamlı anlayışımız, DMT'ye, Nitelikli Kişi Raporları (QPR), Yetkin Kişi Raporları (CPR), finansal analizler, Mineral Uzman Raporları (MER), durum saptama ve değerlemeler dahil olmak üzere banka onaylı listeleme belgelerinin sağlanmasında lider danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı olarak haklı bir itibar kazanmıştır.