Jeoteknik ve Saha İncelemesi

Profesyonel ve güvenilir tedarikçilerle çalışmak her zaman kazandırır ve bu özellikle planlama aşamasında yaşamsal önem taşır. Planlama süresinde yapılacak hatalar ve risklerin göz ardı edilmesi, projenin sonraki aşamalarında artabilir ve zararlı bir etkiyle karşımıza çıkabilir. Bu nedenle DMT, her şeyden önce, esnek ve akıllı planlama, danışma ve değerlendirme yoluyla projelerinizin bütçe dahilinde ve programa göre başarıyla tamamlanmasını sağlamayı taahhüt eder.

Projenizin tüm aşamalarında saha incelemeleri için birçok türde jeoteknik test sunmaktayız. Bu, yeraltı suyu araştırmalarını, kaya ve toprak koşullarının analizlerini, fizibilite çalışmalarını ve jeoteknik danışmanlığı kapsamaktadır. Gereksinimlerinize uygun bir analiz için tamamlayıcı veriler toplayabilmek amacıyla birkaç jeoteknik test yöntemini birleştirmekteyiz.

Bir projenin ilk aşamalarında DMT, sahanın zemin özelliklerini ve koşullarını belirlemek için örnek değerlendirmesi, zemin ve alan incelemelerini ele almaktadır. Ek olarak, ilerlemeyi izlemek ve olası düzenlemeler için öneriler sunmak üzere inşaat sürecinde müşterimize yardımcı olmaktayız. Son olarak, jeoteknik saha inceleme hizmetlerimiz, iyileştirme amacıyla terk edilmiş ya da çalışmayan endüstriyel mülklerin analizini de içermektedir.

Jeoteknik Saha İnceleme Hizmetleri

Hafriyat ve temel mühendisliği ile ilgili etkinliklerimiz ile tüm danışmanlık görevlerini yerine getirmekteyiz ve her türlü bina yapısı için proje başlangıç ​​tavsiyesi vermekteyiz. Şantiye etüdü ile başlayarak, zemin mekaniği için tüm karakterize edici verileri DIN standartlarına göre kendi test laboratuvarımızda belirlemekteyiz. Testler, spesifik problemlerin üstesinden gelmek için bireysel olarak uyarlanabilir ve genişletilebilir. Böylece sağlam bir temel tasarımı için gereksinimler belirlenebilmektedir.

Ek olarak, DMT, şantiyenin kabulü sırasında teknik inşaat yönetimi sürecinde danışmanlık desteği sağlamaktadır. Planlamadaki değişiklikler ve inşaat çalışmaları sırasında temellerde değişiklik yapılması gereken durumlarda hızlı bir şekilde çözümler üretmekteyiz.

  • Zemin incelemeleri ve değerlendirmesi
  • Şantiye danışmanlığı ve başlangıç tavsiyeleri
  • Jeoteknik izleme
  • Kabul testi
  • Yapısal hasarın analizi

Maden Çalışmaları ve Saha İncelemesi

Temel bir gereklilik olan jeoteknik değerlendirme, optimum maden tasarımı için, proje adımlarının belirlenen zamanda gerçekleşmesini sağlar, gecikmeleri önler ve maliyetleri düşürür. Jeologlarımız ve mühendislerimiz hem yeraltı hem de yerüstü madencilik operasyonları için doğru ve güvenilir jeoteknik veriler sağlamak için FLAC'a dayalı konuya özel yazılım uygulaması tarafından desteklenen jeoteknik değerlendirmeler gerçekleştirmektedir.

Danışmanlığımız aşağıdakilerin planlanmasına odaklanır:

  • Açık ocaklar için şev tasarımı
  • Yeraltı operasyonları için başlangıç tünelleri, yollar ve galeriler
  • Panel ve uzun ayak tasarımı
  • Atık baraj tasarımı
  • Özel yapılar

Eski Endüstriyel Alanların Yeniden Kullanımı

Eski endüstriyel sahaların arazi geri dönüşümü, yeni amaçlar için kârlı bir şekilde kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak, ilgilenilmesi gereken iyileştirme faktörleri, kapsamlı maden incelemesi ve jeoteknik yeterliliği gerektirir. Etkinliklerimizin odak noktası, yeni kullanım konseptinin gereklilikleri doğrultusunda ve çevreye zarar vermeden yüzey alanlarının uzun vadeli stabilizesini sağlamaktır. DMT danışmanları, projeniz hangi aşamada olursa olsun size destek olabilmektedir, örneğin fikirlerin ilk geliştirilmesinden inşaat çalışmalarının izlenmesine dek.

Hizmet yelpazemiz, kullanım araştırmalarını, kirli alanların araştırılmasını, mevcut binaların değerlendirilmesini ve uygulanabilir iyileştirme planlarının hazırlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca projenin yürütülmesi sırasında saha yönetimi ve proje yönetimi uzmanları sağlayarak yardımcı olmaktayız ve yürütme aşamasında finansal ve kalite çıkarlarınızı korumaktayız.