Şantiyelerde iş güvenliği: Şantiye güvenliği ve sağlığın korunmasının koordinasyonu

Şantiyelerdeki riskleri en aza indirebilir ve uzun vadede maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz. Şantiyelerde, şantiye güvenlik önlemleri ve iş sağlığı ve güvenliğini koordine etmeye yönelik tavsiyelerimiz ile kendinizi ve çalışanlarınızı güvende tutarsınız. Uzmanlarımız ve koordinatörlerimiz , Alman Şantiye Yönetmeliği gibi geçerli düzenlemeleri ve kuralları işletmelerinize uygulamanızı sağlayabilir.

Şantiye güvenliği için mevcut yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak inşaat operasyonlarınızı ilk andan itibaren organize etmenize destek olmaktayız. Bunlar, işyerinde güvenlik ve sağlık için Alman ticaret birliği kuralları (BGR 128), tehlikeli maddeler için Alman teknik düzenlemeleri (TRGS 524), Alman yasal kaza sigortası (DGUV 101-004) ve şantiyelerde iş güvenliği için Alman düzenlemeleri (RAB 30-32) gibi eyalet ve ticaret birliği düzenlemelerini içermektedir.

En son düzenlemeleri sürekli izleyerek güncel bilgiler sunmaktayız.

Uzmanlarımız ve koordinatörlerimiz, ilgili tüm tarafların güvenliğinin ve sağlığının inşaat etkinliklerinin başlangıcından itibaren korunmasını sağlamaktadır. Projenizin tüm planlaması sırasında katılımcı şirketler arasındaki planlamayı destekler ve eşgüdüm sağlar. Ayrıca projenin yerinde sorunsuz ve yasal olarak uyumlu yürütülmesine yardımcı olabiliriz. Uzmanlarımız sağlık ve güvenlik planını önceden hazırlar ve yayınlar ve uygulama sırasında gerekli güncellemeleri uyarlamak için her zaman hazırdır. Uzun yıllara dayanan pratik deneyimimiz, tüm önlemlerin her zaman verimli ve güvenli bir şekilde uygulanmasını güvence ederek, uzun vadeli maliyetlerden kaçınmanıza ve yapı projenizi güvenilir ve güvenli bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.

Daha büyük inşaat ya da hafriyat projeleri, özellikle DMT'nin disiplinler arası ekiplerince hazırlanmaktadır. Çeşitli uzman birimlerimiz, inşaat operasyonlarınızı yanınızda güvenilir bir iş ortağıyla planlamanıza ve en yüksek güvenlik standartlarına göre gerçekleştirmenize olanak tanımaktadır. Ek olarak, düzenli eğitim ile uzmanlarımız, inşaat sektöründeki en son yenilikler ve düzenlemeler hakkında her zaman günceldir.

Şantiye güvenliği için bağımsız danışmanlık

Klasik şantiyelerdeki inşaat işleri, temel inşaatı ve inşaat mühendisliği ya da kirlenmiş alanların iyileştirilmesi ve tehlikeli binaların yıkımı için geçerli olan kurallar hakkında sizlere tavsiyelerde bulunmaktayız.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • İş sağlığı ve güvenliği planlarının hazırlanması
  • Duyuruların hazırlanmasına katılım
  • Yapı inşaatı ve inşaat mühendisliği işlerinin planlanması ve yürütülmesinin koordinasyonu
  • İş planlarının hazırlanması