Keşif

Pek çok doğal hammadde hala gizlidir ve gün ışığına çıkartılmayı beklemektedir. Enerji kaynakları ve değerli mineraller arayışında DMT Group, uzmanlık ve en son teknolojiye dayalı geniş bir arama hizmetleri portföyüne sahiptir. DMT'nin bu temel hizmet alanındaki etkinlikleri, alt katmanların ve her türlü maden yataklarının araştırılması, keşfi ve değerlendirilmesini kapsar:

 • Cevher
 • Kömür ve tuz
 • Petrol ve gaz
 • Jeotermal enerji
 • Yapı ve diğer malzemeler

Ayrıca, keşif yöntemlerimiz ve prosedürlerimiz, müşterilerimizin projelerinin jeoteknik, çevresel ve jeo-riskle ilgili alanlarında başarıyla kullanılmaktadır.

Yer bilimcilerimiz, dünyanın her yerinde maden yataklarının belirlenmesi ve her zaman daha da derindeki yeraltının izlenmesi ile ilgilenmektedir. Yerel koşullara ve gereken ayrıntı ya da çözünürlük düzeyine bağlı olarak DMT ekipleri aşağıdaki alanlarda keşif çalışmaları yapabilmektedir:

 • Yer yüzeyinde,
 • Sığ sularda (nehirler, göller ve kıyı bölgeleri),
 • Uçak, helikopter ya da uydu destekli,
 • Sondaj kuyusu incelemeleri ile,
 • Madenlerde, tünellerde ve mağaralarda.

Hizmetlerimiz aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

 • Jeoloji
 • Jeofizik
 • Ölçüm ve coğrafi bilgi
 • Jeo-aletlerin geliştirilmesi

Bir bakışta müşteri avantajları:

 • Etkinliklerin yakın iş birliği içinde ve müşterinin gereksinimlerine göre bireysel olarak planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • İnsan ve çevrenin korunması için kapsamlı değerlendirme
 • Uzun süreli deneyime ve son teknoloji ürünü teknik donanıma dayalı güvenilir veri toplama
 • Keşfin tüm aşamalarında uygun maliyetli, hızlı uygulama
 • Profesyonel veri yorumlama yoluyla güvenli sonuçlar

Bu nedenle DMT'nin hizmetleri, kaynak keşfinin sonraki tüm adımları için sağlam bir temel oluşturmaktadır.