Hammadde hazırlama ve kömür arıtma

Mineral zenginleştirme, cevheri temizleyerek ve saflaştırarak kalite ve değerini iyileştirmeyi amaçlayan bir işlemdir. Cevher ya da kömürün daha yüksek saflığını elde etmek için katkılar ve diğer istenmeyen içerikler ayrılır ve daha sonraki işlemler için hazırlar. Mineral zenginleştirme alanındaki madencilik hizmetlerimiz arasında cevher zenginleştirme ve kömür iyileştirme yer almaktadır.

Tüm Cevher Zenginleştirme Adımlarını Ele Almaktayız

DMT, cevher minerallerinin ilk örneklenmesinden ve pilot ölçekli testlerden ön mühendislik ve tasarıma kadar cevher zenginleştirmenin tüm yönlerini desteklemektedir. Cevher kırma, sınıflandırma ve temizleme, ayırma, toplama ve katıların sıvılardan ayrılması için işleme sistemlerini ele almaktayız.

Birçok müşteri kapsamlı madencilik deneyimimize güvenmekte ve bizimle dünyanın her yerinde madencilik projeleri yürütmektedir. DMT, tüm mineraller, metaller ve enerji sektörü yataklarında uygun maliyetli ve çevresel açıdan sürdürülebilir cevher zenginleştirme uygulamaları için danışmanlık sunmaktadır.

Spesifik olarak, cevher zenginleştirmenin aşağıdaki bölümlerini kapsayan uzmanlık, tavsiye, araştırma ve değerlendirme sağlamaktayız:

Cevher Zenginleştirme işlemleri için Ön Testler

  • Mineral numune alımının planlanması ve denetimi
  • Laboratuvar ve pilot ölçekli testler

Su Akışının Modellenmesi

  • Proses bloğu ve akış şeması geliştirme
  • Su bloğu ve akış şeması geliştirme
  • Kütle/su ve metal dengesi geliştirme

Cevher Zenginleştirme Tasarım ve Mühendisliği

  • Cevher zenginleştirme ekipmanının boyutlandırılması ve özellikleri
  • Otomasyon ve proses denetimi
  • Su yönetimi
  • Temel ve ayrıntılı mühendislik (Ön Mühendislik ve Tasarım (FEED) çalışmaları)

Tam ölçekli madencilik geliştirme öncesinde, örnek alma hizmetlerimizin planlanması ve denetimi, işleme amaçları için cevher tenörünün, mineral içeriğinin ve mineralin kaynağının potansiyel ekonomik değerinin yansız bir değerlendirmesini sağlamak üzere büyük cevher kütlelerinin küçük, temsili bir bölümünü analiz ederek önemli yatırım kararlarını yönlendirmeye yardımcı olur.

Kömür Zenginleştirme – Koklaştırma Teknolojisi için Kömürün İyileştirilmesi

Zenginleştirme ve maden işleme danışmanlık hizmetlerimiz aynı zamanda kömür zenginleştirmeyi de içermektedir. Kömür işleme, kömür üretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. DMT, kömür hazırlama tesisleri için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır ve bunları proses planlaması ve optimizasyonu ile desteklemektedir. Ticareti yapılan kömürün miktarı küresel olarak sürekli arttığından bu işlemler daha da önem kazanmaktadır. Ham kömürden safsızlıkların giderilmesi sayesinde kömürün değeri artar ve ulaştırma maliyetleri azalır. Ancak daha da önemlisi, müşterinin belirlediği kalite özellikleri ve işleme gereksinimleri karşılanabilir.

DMT, kömür yıkama, kömür briketleme ve kömür pirolizi dahil olmak üzere çoğu kömür zenginleştirme prosesinde çok çeşitli teknik uzmanlığı desteklemektedir. Koklaştırmadaki deneyimimiz olağanüstüdür ve madencilik danışmanlığı, mineral testi ve değerlendirmesinden kok tesisi ekipmanlarının planlanması ve inşasına kadar kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.

Kok tesislerinin performansını optimize etmek, emisyonları azaltmak ve kömür karışımlarını ve kok kalitesini iyileştirmek için teknikler ve aletler oluşturmak üzere araştırma ve geliştirmeye önemli ölçüde yatırım yapmaktayız. Lütfen Mühendislik bölümümüzü de ziyaret ediniz.