1737'den beri maden süreçlerini dönüştürüyoruz

‘Hızlı dijital yol’ hepimizi nereye götürüyor?

Küresel pandeminin son ayları, daha önceden dijitalleşmeye yatırım yapan firmaların, dijitalleşme rekabetinde büyük bir avantaja sahip olduğunu göstermiştir. Çalışma koşulları da buna hızla uyum sağlamak zorunda kalmış ve artık evden çalışmalar, görüntülü aramalar ve internet üzerinden yapılan seminerleri yeni gerçeklik haline gelmiştir. Ancak görünürde böyle olmasına karşın dijitalleşme çok daha erken başlamıştır. Son birkaç yılda dijital dönüşüm sayesinde iş modelleri, operasyonlar, süreçler ve araçlar, dijitalleşmenin çoğu çalışma ortamında ayrılmaz bir rol aldığı bir dereceye dek gelişmiştir. Dijital teknoloji artık hayatımızın iş akışlarına ve süreçlerine derinden kök salmış olsa da odak noktası, insanları tamamen merkeze koymaktan (Web 3.0), bir sonraki dijital evrim düzeyi olan Web 4.0, IoT, vb. doğru kaymıştır. Dijital Müşteri Yolculukları, yapay zekâ ya da Büyük Veri, dijitalleşmenin insanların dijital teknolojileri kullanarak daha verimli ve daha hızlı çalışmasına nasıl yardımcı olduğunu vurgulamaktadır.

Madencilikte bitler ve baytlar

Madencilik ve doğal kaynaklar alanında, dijitale ne kadar önem verileceğine ve dijitalleşmeye nasıl öncelik verileceğine karar vermek zordur. Nereden başlamalı? İlk önce ne yapmalı? Buradaki zorluklar, otomatik operasyonlar ve ekipman, personel taahhütleri, bilgi teknolojileri (IT) güvenliği, veri güvenliği ve koruması, veri işleme ve analizi, bilgi kalitesi ve ayrıntı düzeyi, iletişim standartları, yasal engeller ve çerçeveler, Kalite, Sağlık, Güvenlik, Çevre (QHSE) endişeleri ve daha pek çok konuda yüksek sermaye yatırımlarını içermektedir. “Bilgi Siloları” nereye, nasıl bağlanacak ve dijital bir merkeze nasıl aktarılacak?

Doğal dijitallik hangi kapıdır?

Lider bir mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı olarak DMT Group, dikkatini uzun süredir dijital madenciliğe çevirmiş ve kendisini müşterilerin dijital dönüşüm ofisi olarak görmektedir. Zengin madencilik deneyimiyle DMT, müşterilerinin dönüşümü için ilgili tüm danışmanlık ve mühendislik disiplinlerini bir araya getirmektedir. Keşiften operasyon aşamasına, madenin kapanmasına, rehabilitasyona ve bunu izleyen saha kullanımına dek, dönüşüm sürecinin herhangi bir aşamasında en uygun dijital çözümleri belirlemeye yardımcı olmaktayız. İşletmelerde operatörlere ve yatırımcılara, müşterilerimize eksiksiz bir dijital madencilik değer zincirinin kurulmasının yanı sıra güvenilir yönetim ve zihniyet değişimi elde etmelerinde yardımcı olmaktayız.

Madencilik şirketlerinin ve operasyonlarının dijitalleştirilmesi, gelecekteki rekabet güçlerini sağlamak için çok önemlidir. Dört adımlı araç kutumuzla her madencilik operasyonlarına kendi özel dijital dönüşüm kapsamında eşlik etmekteyiz. Bunlar; dijital hazırlık değerlendirmesi, yol haritası oluşturma, dijital süreç mühendisliği ve uygulama denetimidir. Hizmetlerimizin modüler yapısı , müşterilerin gereksinimlerini karşılar. Maden yaşam döngüsündeki tüm dijital dönüşüm yolculuğunun yanı sıra, kullanım durumuna özel görevler için danışman olarak ya daya da eşlik eden olarak destek vermekteyiz.

Madenciliğin tüm süreçlerinde dönüşümler yaşanmaktadır. İnsanlar, operasyonlar ve süreçler, bütünleşmiş, yenilikçi dijital kavramlarla ele aldığımız yeni zorluklarla karşı karşıyadır.  Kendimizi, müşterilerimizin dijital ürünlerinin mühendislik çözümlerinin üreticisi olarak görüyoruz.

Dijital ne kadar saydam olabilir?

DMT danışmanlık uzmanları, dijital dönüşüm projelerinde gelişmiş dört adımlı bir araç kutusuyla madencilik müşterilerini desteklemektedir.

Diğer endüstriler gibi, madencilik endüstrisi de sürekli olarak gelişmiş üretkenlik, sürdürülebilirlik, rekabet gücü ve güvenlik talep etmektedir. Ek olarak, azaltılmış maliyet, geliştirilmiş işveren markası ve kapsamlı risk yönetimi sağlanmalı ya da en azından dijitalleşme ile ele alınmalıdır.

Tüm bu aşamalarda saydamlık ve bağımsızlık gereksinimi hem operasyonel hem de ticari açıdan çok önemlidir. Hizmetlerimiz, madencilikte tipik şirket satın alma ve fizibilite adımları için sağlam bir temel oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Herhangi bir madencilik projesinin finansal yönü söz konusu olduğunda, DMT'nin dört aşamalı süreci, bir sonraki fizibilite adımı doğrulamasını destekleyen erken aşamalarda maliyet ve yatırımların belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Dijitalleştirilmiş, dolayısıyla optimize edilmiş iş operasyonları ve süreçleri, yatırım riskini azaltır. Sonuç olarak, yüksek düzeyde dijital olgunluğa sahip madencilik şirketleri, bir sonraki fizibilite aşamasına sorunsuz bir şekilde geçme konusunda büyük bir avantaja sahiptir. Bu, potansiyel saha ya da proje satın almalarının çekiciliğini güçlü bir şekilde artırmaktadır.

Ayrıca sermaye sağlanmasını da kolaylaştırıyoruz. Bankalar ya da yatırımcılar artık madencilik satın almalarının herhangi bir dijitalleşme yönüne odaklanmak zorunda değildir. Dijitalleştirilmiş süreçler, proje karmaşıklığını azaltılmasına, rakamlarla daha hızlı erişimi sağlanmasına ve bu sayede madencilikteki yatırım risklerini azaltılmasına yardımcı olur.

DMT'nin daha büyük bir TÜV NORD GROUP ağının parçası olması, tipik madencilik mühendisliği ve bilgi teknolojileri güvenliği gibi danışmanlığın ötesinde ek hizmet gereksinimleri için fırsatlar sunmaktadır.

Bir bakışta dört adımlı araç kutusu

Birçok madencilik şirketi, dijital kimliklerini ve stratejilerinin tanımıyla başlamaz, bunun yerine bireysel dijital bileşenleri kullanıma sunar ve derin bir etki yaratmayı umar. Bireysel çözümleri belirlemede ve kurmada kesinlikle yardımcı olabiliriz. Ancak, öncelikle tüm dönüşüm durumunu değerlendirmenizi öneririz.

Dijital dört adımlı stratejimiz, şirketlerin iş süreçlerini saydam bir şekilde optimize etme ve iş temel performans göstergelerini (KPI) ve sürdürülebilirliği geliştirirken maliyeti düşürme hedefini benimsemektedir. Hizmetlerimizde önceden belirlenmiş kırılma noktaları, madencilik işinde kritik fizibilite seviyeleri için önemli olan bir birimselliği garanti etmektedir.

1. Adım: Dijital hazırlık değerlendirmesi

İlk olarak, mevcut süreçlerin dijitalleşme denetimi ile değerlendirilmesi gerekmektedir: Kurumsal dönüşümden, dijital işletme fırsatlarından, veri işlemeden ve dijital altyapıdan yararlanmak için gelecek vaat eden potansiyel nerededir? Bu adım, sayı değerlendirme işlemini içerir. Personelden yedek parça ve sarf malzemelere kadar tüm ayrıntılara bakmaktayız. Aynı zamanda ölçme, tarama ya da izleme gibi herhangi bir kaynaktan gelen veriler de kolaylıkla toplanabilir ve değerlendirilebilir. Veriler gerçek zamanlı olarak kullanılabilir. Bir sondaj matkabı ucundaki sensor ve kalite ölçümü için nasıl anında geri bildirim sağladığını hayal edin.

Burada dijitalleşme, ocaktan müşterilere, dijital sondalardan karar vericilere kadar olan bağlantı olarak anlaşılmaktadır. Sonraki adımlarda hangi alanın ele alınacağına müşterilerimizle birlikte karar vermekteyiz.

2. Adım: Dijitalleşme yol haritasının/önceliklerinin tanımlanması

Dijitalleşme yol haritası daha sonra dijital, kârlı ve güvenli maden operasyonlarının maksimum bağlanabilirliğine odaklanırken bir önceki adımdan elde edilen tüm bilgileri dikkate alır. DMT, bağlantılı tesis, demiryolu ve liman süreçleri ya da kapsamlı gösterge ara-yüzleri aracılığıyla görselleştirme dahil olmak üzere, tüm madencilik disiplinlerini kapsayan ayrıntılı bir yol haritası planını ana hatlarıyla belirtmektedir. Buna, ideal olarak bulut tabanlı, verileri raporlamak için bir huni görevi gören merkezi bir maden izleme platformu dahildir. Bu platform sayesinde, müşterilerin madencilikte tipik devam etme/devam etmeme kararlarını almalarına yardımcı olan herhangi bir zamanda gerçek zamanlı bir genel bakışa sahip olmaları sağlanır. Yine, burada DMT'nin kendi çözümlerinden yararlanılabilir ya da müşterilerin gereksinimleri için en iyi bağımsız çözümünün belirlenmesine yardımcı oluruz.

Verilerin günümüzdeki değeri sanki ‘yeni altınmış’ gibi artıp, arama verileri, jeofizik ve teknik değerlendirme verileri, kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, filo yönetim verileri, hava durumu, çevre, bakım, üçüncü kişi ve yüklenici verileri gibi kritik madencilik bölümlerini kapsayan bu aşamada ayrı veri tabanlarının bağlantısı ve entegrasyonu çok önemlidir. Farklı kaynak verilerinden yararlanan ve sonraki aşamadaki dönüşüm kararları ya da üretim optimizasyonu gibi tek işlem adımları için bilgileri önceliklendiren dijital yol haritaları ve uygulama planlarının tanımlanmasına yardımcı olmaktayız.

3. Adım: Süreç mühendisliği ve teknoloji tavsiyesi

Geniş bir pazar incelemesi ve kurum içi teknik uzmanlarımızla DMT, Dijital Durum Saptama testi ya da Dijital Dönüşüm Ofisi olarak süreç tasarımı ve uyarlamaları konusunda tavsiyelerde bulunabilmektedir. TÜV NORD GROUP'un mühendislik ve danışmanlık bölümüne liderlik ederek DMT, üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasına dayalı olarak yenilikçi ve kapsamlı Madencilik 4.0 çözümleri sunma konusunda oldukça deneyimlidir.

Müşteriler, bağımsız teknoloji danışmanı olarak etkinlik gösteren ve müşterilerinin teknoloji değişimi için özel olarak hazırlanmış üçüncü taraf çözüm paketlerini özelleştiren DMT'ye güvenebilirler. Seçenek olarak, DMT müşterilerin gereksinim duyduğu herhangi bir birimsellik düzeyine kendi bağımsız çözümlerini de önerebilir/getirebilir.

4. Adım: Uygulama denetimi

Kararlaştırılan süreçlere ve teknoloji dönüşümlerine bağlı olarak, DMT, dünya çapındaki müşterileri uygulama aşamasının denetiminde gereken ölçüde desteklemektedir. Burada gözlem ve yürütme denetim görevinin yanı sıra ya da üçüncü adıma benzer şekilde, müşterinin dijital dönüşümü için gereksinim duyduğu kendi bağımsız hizmetlerimizi ve çözümlerimizi sunmaktayız. Danışmanlık bölümünün bir parçası olarak, dış tedarikçi uygulamalarını ve iç organizasyonel değişimleri izleyebilirsiniz.

Madencilik endüstrisinde bulunan şirketler, eski yapıların üstesinden gelmeyi ve kendilerini yeniden organize etmeyi genellikle zor bulur. Bir çok organizasyon çoğu zaman dijitalleşmenin insanlar, operasyonlar ve süreçler üzerindeki etkisini hafife alıyorlar. Özellikle şirketlerde uzun süredir çalışmakta olan personel, dijitalleştirme projelerinin zorlukları için hazırlanmalı ve eğitilmelidir. TÜV NORD GROUP'un Dijital Akademisi ile yakın iş birliği içinde olan DMT, maden şirketi personeli için ilgili geliştirme programlarına erişmeye yardımcı olmaktadır.  Dijitalleşme, insan faktörüne benzer öneme sahip olan işlemler ve süreçlerdir. Uygulama boyunca iyi bir hazırlık ve kapsamlı denetim gerekmektedir gereksinimler ve bu sayede dijital dönüşüm hayata geçirilir.

Madencilik ortamınızda dijitalleşmeden düşünüyor iseniz, mutlaka görüşmeliyiz. Dijital dönüşümünüzü gerçekleştirelim.