Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Mühendislik ve madencilik endüstrisindeki pek çok proje, kötü yönetilirse, işyeri sağlığı ve çevre üzerinde uzun dönemli etkilere sahip olabilir.  Bu nedenle, fizibilite çalışmaları sırasında ve ayrıca bir projenin yürütülmesindeki riskleri belirlemek ve yerel ve uluslararası düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve bu riskleri yetkin bir şekilde yönetmek için eylem planları geliştirmek üzere düzenli güvenlik denetimleri uygulamak kadar bunların çevresel riskleri ve çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik tehditleri değerlendirmek ve yönetmek de çok önemlidir.

DMT, çevresel etki (ÇED) ve çevresel riskler ile endüstriyel kimyasalların, atık suların ve diğer malzemelerin sağlık ve güvenlik açısından oluşturabileceği tehlikelerin değerlendirilmesinin yanı sıra birçok farklı proje için denetimler yapmaktadır.

Uzmanlığımız ve kaynaklarımız, çalışma koşulları, toprak, su ve hava kirliliği ile ilgili sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarını çözmenin her yönünü kapsamaktadır.  Müşterilerimizin proje yaşam döngüsü boyunca çevresel risklerini tanımlayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlamak için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.  Madencilik projeleri için onay sürecinin bir parçası olarak ilk çevresel incelemeler ve planlama, çevresel uyumluluk denetimleri, çevresel etki değerlendirmeleri, çevresel denetimler ve yönetim çalışmalarının yanı sıra kirli alanlar için ıslah ve iyileştirme stratejileri sunmaktayız.  Doğal olarak yerel danışmanlarla ve gerektiğinde tedarik yönetimi ve kalite güvencesi ile de iş birliği yapmaktayız.

Sağlık ve Güvenlik Denetimleri

DMT, hem devlet kurumları hem de madencilik şirketleri için özel sağlık ve güvenlik denetimleri ve risk değerlendirmeleri gerçekleştirmektedir.  Buna ek olarak, farklı sağlık ve güvenlik tehlikeleri hakkında Yetkili Kişi Raporları (CPR), Durum Saptaması (Due Diligence) ve Maden Uzmanlık Raporlarında (MER) da düzenli olarak yorum yapmaktayız.

Müşterilerimizin kendi işletmelerinde verdiğimiz güvenlik eğitimini artırmak için, entegre sağlık ve güvenlik eğitim paketlerinin bir parçası olarak Birleşik Krallık, Almanya ve diğer yerlerdeki ofislerimize ve tesislerimize müşteri ziyaretleri düzenleyip ve eşgüdüm sağlamaktayız.  TÜV NORD GROUP'un bir bölümü olarak eğitim kaynaklarımız, sektöre dünya standartlarında özel sağlık ve güvenlik eğitimi sağlayan TN Academy ve TN Education'ı içermektedir.  Farklı pazarlar ve işyerleri tarafından sunulan değişen eğitim gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, danışman eğitim hizmetlerimizi gelişmekte olan ülkelerin, orta teknoloji ülkelerinin ve benzer şekilde yüksek düzeyde gelişmiş ülkelerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamaktayız.

Çevresel Risk Değerlendirme Hizmetleri

Müşterilerimizin proje yaşam döngüsü boyunca çevresel risklerini tanımlayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlamak için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.  Madencilik projeleri için onay sürecinin bir parçası olarak ilk çevresel incelemeler ve planlama, çevresel uyumluluk kontrolleri, çevresel etki değerlendirmeleri (ÇED), çevresel denetimler ve yönetim çalışmalarının yanı sıra kirlenmiş alanlar için ıslah ve iyileştirme stratejileri sunmaktayız.  DMT, yeraltı suyu izleme ve atık su yönetiminin yanı sıra eski sanayi sitelerinin kalıntılarıyla da ilgilenmektedir.  Doğal olarak, gerektiğinde yerel risk yönetimi danışmanları ve tedarik yönetimi ve kalite güvencesiyle de işbirliği yapmaktayız.

Denetçilerimiz, dünyanın değişik yerlerindeki müşterilere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Sağlık ve güvenlik risk incelemeleri ve yönetimi
  • Çevresel risk yönetimi
  • Maden güvenliği değerlendirmesi
  • Çevresel etki değerlendirmesi
  • Denetimler
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
  • Madenin kapanması ve ıslah yönetimi
  • Ekipman kalite değerlendirmesi

Madencilik sektöründe bir danışman olan DMT, en son çevre standartlarını yakından bilir.  Bunlar, 3 Mart 1997 tarihli 85/337/EEC direktifinde ve takip eden değişikliklerde belirtilen ulusal düzenlemelerin yanı sıra Dünya Bankası yönergelerini ve AB düzenlemelerini içermektedir.  İncelemelerimiz ve güvenlik denetimlerimiz ile mevcut çevre politikalarına uygunluğunuzu değerlendirmekteyiz.  Ek olarak, bu riskleri yönetmenize ve azaltmanıza yardımcı olmaktayız.