Zemin ve inşaat mühendisliği için jeoteknik mühendisliği

Bir inşaat projesinin başarısı, önceki ve/ya da ilişiğindeki yeraltı mühendislik çalışmalarından önemli ölçüde etkilenebilir. Jeoteknik mühendisliği bu nedenle her türlü yapı projesi için bir fırsat sunar.

DMT, uzun geçmişi boyunca edindiği kapsamlı uzmanlığı akıllıca birleştirerek onlarca yıldır şirkete özel, yenilikçi jeoteknik çözümler geliştirmektedir. Hizmet portföyümüz, ağır sanayi müşterilerinin, yatırımcıların, enstitülerin ve yerel yönetimlerin yanı sıra mimarların ve planlama ofislerinin gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir.

DMT'nin kapsamlı hizmetleri, aşağıdaki alanlarda karmaşık inşaat ve altyapı görevlerinin başlangıçtan itibaren planlanması ve izlenmesini kapsar:

 • Zemin ve yeraltı suyu koşullarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Binaların ve yapıların temeli
 • Zeminin yük taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Heyelan gibi doğal hareketlerin neden olabileceği hasarların belirlenmesi
 • Şevlerin ve basamakların emniyete alınması, örneğin kazı çukurlarında
 • Yeraltı boşluklarının emniyete alınması, örneğin tünel açmada (NATM, TBM, C'n'C), terk edilmiş madenlerde ya da iyileştirme sahalarında (şaftların ve galerilerin stabilizasyonu)
 • Bentler, barajlar ve düzenli depolama sahaları gibi hafriyat işlerinin inşaat planlaması ve stabilizasyonu
 • Çukurlar ya da kanal duvarları gibi su yönetimi (kapalı ya da akan) için hafriyat işlerinin denetimi ve değerlendirilmesi
 • Dinamik yüklerin ölçümü, izlenmesi, değerlendirilmesi ve tahmini, örneğin kazık çakma, patlatma ve trafik sıkışıklığından kaynaklanan titreşimler
 • Zemin ve yeraltı suyu taşkın denetimi (çevresel jeoteknik)
 • Dijital İnşaat Mühendisliği ve Altyapı

Müşterilerimizin neden DMT Group’u seçtiğini aşağıda belirtilen yetkinlerden anlayabilirsiniz:

 • Jeoteknik mühendisliği (temel mühendisliği, zemin ve kaya mekaniği, mühendislik jeolojisi, jeofizik) alanında ve son derece uzmanlaşmış proses ve aygıt mühendisliği uygulamasında yılların deneyimi ve kapsamlı yetkinlikleri
 • Güvenilir incelemeler ve araştırmalara dayalı güvenli planlama
 • İhale ve sözleşmenin tüm yönlerinde aktif işbirliği
 • Projenin tüm aşamalarında tek bir kaynaktan proje yönetimi ve desteği
 • Tamamlayıcı operasyonel hizmetler