Madencilik için Operasyonel Tavsiye ve İşveren Mühendisi

DMT, dünya çapında birçok madenin inşası ve işletilmesine dahil olması sayesinde, madencilik endüstrisinde İşveren Mühendisi olarak hareket etme konusunda önemli operasyonel uzmanlığa sahiptir.  Madencilikle ilgili birçok alanda maden sahiplerine madencilik ve teknolojik kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaları için destek sunmaktayız.  Bu hizmetler, maden arama planlaması ve cevher yataklarının bulunmasından, doğru ekipmanın bulunmasına ve tasarlanmasına, işletmeden çıkarma, iyileştirme ve operasyonun durdurulmasına kadar uzanmaktadır.

Madencilik Operasyonunuzu Başarı İçin Ayarlıyoruz

Tipik olarak bu görevler, bir ya da daha fazla profesyonel personelimizin yerinde, uzun vadeli ya da yarı kalıcı olarak görevlendirilmesini içermektedir.  Bu, bir maden sahibine ve geliştiricisine madencilik projelerinin tasarımını, inşasını ve işletilmesini denetleyerek daha iyi yardımcı olmamızı sağlamaktadır.  DMT, açık ocak madenciliği ya da diğer yüzey madenciliği biçimlerinin yanı sıra yeraltı madenciliği gibi farklı madencilik teknolojilerinde deneyime sahiptir.

Ancak DMT yalnızca madenciliğin ilk aşamaları için çözümler sunmakla kalmamakta, etkinliğini sürdüren madenlerde müşterilerinin operasyonlarını değişen ekonomik koşullara uyarlamalarına yardımcı olmaktadır.  Bu, hammadde fiyatlarının düşmesi durumunda işletme ya da sermaye maliyetlerinin düşürülmesi ya da hammadde fiyatları yükseldiğinde kapasitenin artırılması anlamına gelebilir.  Ayrıca, ana tenörü optimize etmeye ve tonajı artırmaya yardımcı olacak uygulanabilir destek de sunmaktayız.

Proje yönetimi ve stratejik tavsiye, DMT'nin madencilik hizmetleri yelpazesine dahildir.

Risk Analizi ve Durum Çalışmaları

Hizmetlerimiz, madencilik operasyonunuzun çevresel etkisinin yanı sıra operasyonel sağlık ve güvenlik tehditleri gibi diğer risklerin değerlendirilmesini kapsamaktadır.  Bu, yerüstü ya da yeraltı madeninizin jeolojik koşullarının değerlendirilmesini ve bunların madencilik operasyonunu nasıl etkilediğini içermektedir.  DMT ayrıca madencilik şirketlerine madencilik operasyonları için yeni teknolojiler uygulama ve cevher yataklarından en iyi şekilde yararlanma konusunda yardımcı olmaktadır.  Optimizasyon çalışmalarımız, maden cevheri kütleleri için yeni potansiyeller ortaya çıkarmaktadır.

Madenciler için Operasyonel ve Uygulamalı Eğitim

Güvenlik ve insan gücü gereksinimlerini iyileştirmek için tavsiyeler sunmaktayız.  DMT ayrıca madencilerin sahadaki zorluklar ve güvenlik gereksinimleri ile başa çıkmak için donanımlı olmasını sağlamak üzere işverenin personeline uygulamalı ve operasyonel eğitim sağlamaktadır.

  • İşveren Mühendisi
  • Proje Yönetimi
  • Optimizasyon çalışmaları
  • Stratejik çalışmalar ve tavsiyeler
  • Operasyonel Sağlık ve Güvenlik
  • Sürdürülebilirlik / Çevre Yönetimi
  • Personel eğitimi