Madenlerin Hizmetten Çıkartılma Planlaması ve İyileştirme

DMT'nin yaklaşımı, geliştirme sürecinin en başından itibaren kapanma ve rehabilitasyon konularını dikkate almak ve bunları madencilik projesi yaşam döngüsünün her aşamasına dahil etmektir. Tüm potansiyel konuları kapsayacak şekilde entegre, çok disiplinli bir yaklaşım uygulamak için müşterilerimizle birlikte çalışmaktayız. Madenin devre dışına alınması, saha rehabilitasyonu ve gelecekteki kullanım planlaması için pratik ve etkili azaltma ve yönetim stratejileri sunmak için bilgi ve uzmanlığa sahibiz.

Eski Endüstriyel Sahaların Yeniden Kullanımı

Eski endüstriyel sahaların arazi geri dönüşümü, yeni amaçlar için kârlı bir şekilde kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak, ilgilenilmesi gereken iyileştirme faktörleri, kapsamlı maden etüdü ve jeoteknik yeterlilik gerektirir. Etkinliklerimizin odak noktası, yeni kullanım konseptinin gereklilikleri doğrultusunda ve çevreye zarar vermeden yüzey alanlarının uzun vadeli duyarlılığını sağlamaktır.

DMT danışmanları, projeniz ne kadar ileri gitmiş olursa olsun size destek olabilmektedir. Örneğin fikirlerin ilk geliştirilmesinden inşaat çalışmalarının izlenmesine dek. Hizmet yelpazemiz, kullanım araştırmalarını, kirli alanların araştırılmasını, mevcut binaların değerlendirilmesini ve uygulanabilir iyileştirme planlarının hazırlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca projenin yürütülmesi sırasında saha yönetimi ve proje yönetimi uzmanlarını sağlayarak yardımcı olmakta ve yürütme aşamasında finansal ve kalite çıkarlarınızı korumaktayız.