Deneyimli danışmanlık hizmeti sağlayıcısı

Danışmanlık, 150 yılı aşkın süredir DMT Group’un kilit hizmeti ve gücü olmuştur. Bağımsız bir mühendislik hizmetleri sağlayıcısı olarak, Ağır Sanayi, Finans, İnşaat ve hepsinden önemlisi, DMT'nin aşağıdaki alanlarda rakipsiz bilgi birikimine sahip olduğu Doğal Kaynaklar sektörlerindeki müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

 • Petrol, bitümlü şist, petrollü kumlar ve gaz
 • Kömür ve linyit
 • Kok kömürleri ve kok
 • Baz ve değerli metaller
 • NTE (Nadir Toprak Elementleri)
 • Potas ve endüstriyel mineraller

Müşterilerimizle yakın temas halinde çalışan mühendislerimiz ve uzmanlarımız, hem pratik hem de uygun maliyetli özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.  Karmaşık projelerin teknik ve ekonomik değerlendirmesi için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunarak müşteriyi her adımda desteklemekteyiz. Portföyümüz aşağıdaki gibi konuları kapsar:

 • Fizibilite çalışmaları
 • Durum saptama denetimleri
 • Keşif ve jeolojik danışmanlık
 • Maden planlaması
 • Arıtma tesislerinin tasarımı
 • Koklaştırma tesisi tasarımı
 • Kok fabrikaları için hammadde danışmanlığı
 • Saha denetimi
 • Sermaye ve işletme maliyetlerinin belirlenmesi
 • Yönetim danışmanlığı
 • Çevresel etki değerlendirmeleri
 • Güvenlik kavramları
 • ve diğer tamamlayıcı hizmetler.

Ayrıca, DMT, Yapı ve Tünel Güvenliği, Yangın ve Patlamadan Korunma alanlarında bireysel gereksinimlerinizi karşılamak üzere uyarlanabilen uygulamalı eğitim ve seminerler sunmaktadır. Ayrıca, eğitimde partner firmalarla iş birliği yaparak uzun yıllardır yüksek standartlar sağlamaktayız.

DMT'nin danışmanlık uzmanlığına güvenen müşteriler arasında maden, atık sahası ve tünel inşaat yüklenicileri ve operatörlerinin yanı sıra bankalar, sigortacılar, hukukçular, bakanlıklar, finans kurumları ve yardım kuruluşları bulunmaktadır. Örneğin Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID), Bağımsız Devletler Topluluğu'na Teknik Yardım (TACIS), Birleşmiş Milletler (UN), Polonya ve Macaristan: Ekonomilerini Yapılandırmak için Yardım (PHARE), Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı (ADB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Sivil Toplum Kuruluşları çalışma yaptığımız bazı kurumlar arasındadır.

DMT'nin sağladığı hizmetlerden bazıları:

 • Dünya çapında varlığımız
 • Uluslararası pazarlar konusunda uzman bilgisi
 • Derin analizler ve araştırma
 • Teknik ve organizasyonel mükemmellik
 • Güvenilir yorumlar ve tavsiyeler
 • Uzman insan gücünün hazır mevcudiyeti
 • Bankalar, yatırımcılar ve siyasi karar alıcılar arasında birinci sınıf tavsiye.