Jeoloji ve Maden Arama

Maden aramanın en temel amacı, bir maden projesi için mevcut maden kaynakları hakkında bir genel bilgi elde etmek için cevher kütlelerini ve gelecek vaat eden maden yataklarını belirlemektir. Jeologlarımız madencilik şirketleri için çeşitli arama hizmetleri sunmaktadır. DMT, müşterilerine, temel aramadan hedef tanımlama, sondaj, numune alma ve jeolojik modellemeye kadar maden aramanın tüm aşamalarında profesyonel rehberlik sunmaktadır.

DMT personeli, gerekirse, müşteri adına maden aramasının herhangi bir bölümünü de üstlenebilir. Bu konudaki yaklaşımımız oldukça esnektir. Gerektiğinde destek ve tavsiye sağlamaya ya da alternatif olarak müşterinin keşif ekibini kendi profesyonel kadromuzla güçlendirmeye ve gerektiğinde onları eğitmeye, tavsiyelerde bulunmaya ya da müşteri ekibiyle yan yana çalışabiliriz.

Tüm keşif teknikleri yelpazesinde yetkin olan personelimiz, hem araştırma hem de yorumlama konusunda yetkin, son derece deneyimli jeofizik ekipleri içermektedir. Ayrıca DMT, hemen hemen her tür maden yataklarında ve tüm iklimlerde ve son derece izole alanlarda çalışma deneyimine sahiptir.

  • Jeoloji/jeolojik haritalama
  • Keşif programı yönetimi
  • Jeofizik incelemeler (sismik dahil)
  • Yapısal yorumlama
  • Sondaj denetimi
  • Loglama ve örnekleme denetimi
  • Hedef seçimi

Ayrıca jeotermal enerji ve kömür katman/maden gazı alanında riskli keşif çalışmaları ve karbon yakalama ve depolama için keşif çalışmaları sunmaktayız. DMT sizin için potansiyel jeotermal kaynakları bulur ve analiz eder, sondaj risklerini azaltmanıza yardımcı olur ve verimliliğinizi nasıl artıracağınızı gösterir. Daha fazla bilgi edinin.

Kömür madenciliğindeki deneyimimiz sayesinde, ayrıca size kömür yatağı/maden gazının tüm yönleri ve metan gazının güvenli ticari kullanımı hakkında kapsamlı tavsiyelerde bulunabiliriz. Karbon yakalama ve depolama giderek yaygınlaştığından, CO2 ve diğer gazları depolamak için uygun jeolojik yapıları belirlemenize ve jeolojik modelleme ve diğer planlama önlemlerini sağlamanıza yardımcı olmaktayız.