Jeolojik Modelleme, Mineral Kaynak Tahmini, Mineral Rezerv Tahmini

Madencilikte, bir cevher yatağının hem miktarını hem de kalitesini ekonomik olarak belirlemek için kaynak ve rezerv kestirimleri kullanılmaktadır.  Bu tahminler başlangıçta mineral kaynaklarını değerlendirmek için gerçekleştirilir ve gerekirse kalan cevher rezervlerini tahmin etmek için madencilik süreci boyunca da güncellenebilir.  Bir yatağın farklı kısımları farklı konsantrasyonlarda mineraller ve yapısal bileşenler içerebilir ve bu nedenle madenin jeolojik modeli, madencilik stratejisinin ayarlanmasına ve en uygun arama ve madencilik yönteminin seçilmesine olanak tanımaktadır.  Bu amaçla jeologlarımız bir 3 boyutlu blok model oluşturup, mineral cevherin boyutunu tahminleyerek jeoistatistiksel analizleri de gerçekleştirebilir.

Şirketimiz, doğada oldukça yaygın olan örneğin demir, baz ve değerli metaller, gaz, linyit ve kömür; ağır mineral kumları gibi madenler kadar doğadan çıkabilecek hammaddelerin hemen hemen tümünde deneyimlidir.  DMT, jeolojik modeller oluşturabilen, verilerin analizlerini ve jeolojik yorumlarını sağlayabilen çok çeşitli madencilik uygulamalarında “Yetkin Kişi” statüsünü tanıyan ulusal ve uluslararası bir personel havuzuna sahiptir.

Uluslararası Raporlama Kodları için Değerlendirme

DMT, Mineral Kaynaklarını ve Mineral Rezervlerini tahmin etme, denetleme ve gözden geçirme ve yerel yargı yetkisine göre ve müşterinin istediği şekilde ulusal kodlara (UMREK) göre hazırlayabildiği gibi, JORC, CIM, PERC, SAMREC ve daha fazlası tanınmış uluslararası raporlama kodlarında kapsamlı deneyime sahiptir.

DMT uzmanları, jeolojik modelleme, kaynakların ve rezervlerin tahminiyle ilgili olarak değişik jeolojik ve madencilik yazılımlarının kullanımında da yetkindir.  Jeolojik modelleme ve kaynak tahmini için Gemcom, Whittle, SURPAX, Minex ve Datamine, MineSight, AutoCad, VULCAN, GoCad ve PETREL gibi endüstride geniş olarak kullanılan birçok yazılım kullanılmaktadır.

DMT, kaynak tahmini ve jeolojik modelleme alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Ulusal UMREK koduna ek olarak, uluslararası olarak tanınan kodlar, örneğin JORC, CIM (NI43-101), SEC, PERC & SAMREC, USGS, IMMM, AGEPPA, EGF, GKZ, NAEN vb.
  • Bağımsız kaynak/rezerv denetimleri
  • Düzenleyici raporlama (örneğin SK-1300, NI 43-101)
  • İstatistiksel ve jeo-istatistiksel analizler
  • Jeolojik modelleme/ 3 boyutlu blok modelleme
  • Yazılımlar: Gemcom, Whittle, SURPAC, Minex, Datamine, MineSight, AutoCAD, VULCAN, GoCad, PETREL
  • Veri yönetimi ve doğrulama KG/KK