Koklaştırma Hizmetleri

Koklaştırma alanındaki yetmiş yılı aşkın araştırma ve geliştirme deneyimimizden gurur duyarak, en gelişmiş araştırma yöntemlerini ve derin koklaştırma bilgilerimizi sunmakta, tamamen bağımsız ve nesnel bir temelde birinci sınıf uzmanlıkla hizmet vermekteyiz.

DMT, kok testi ve üretiminde endüstri standartlarında kömür analizi ve kok kalite denetiminin yanı sıra kömür harmanı optimizasyonu için test ve danışmanlık konularında uzmanlaşmıştır. Avrupa'nın merkezindeki Almanya-Essen’deki yerleşkemizden karbonizasyon gereksinimleri, kömür kok denetimi ve testi için hem standartlaştırılmış işlemleri hem de kurum içi özel olarak geliştirilmiş ekipmanları kullanarak dünya çapındaki çelik fabrikalarını ve demir üreticilerini desteklemekteyiz.

Kömür Karışımı Optimizasyonu

Danışmanlık, teknoloji ve hizmetlerdeki uzmanlığımızla, müşterilerimizin taleplerini karşılayan en iyi harmanları tasarlamaya yardımcı olmaktayız. 70 yılı aşkın bir süredir DMT, farklı ölçekteki koklaştırma ortamlarında paralel olarak yapılan çelik kok denetimleri, kömür karışımı karbonizasyon testleri ve koklaştırma işlemlerinden veri toplamaktadır. DMT, “bastırılmış yükleme” ve “üstten yükleme” için son teknoloji araştırma yöntemleri sağlar:

 • 10 kg'lık pilot ölçekli kok testi

Pilot ölçekli karbonizasyon testleri, yarı endüstriyel kok fırınına oranla sınırlı miktarda kömürle (yaklaşık 10-12 kg yükleme ağırlığı) daha hızlı araştırmalara olanak verir. Kullanılan malzemenin küçüklüğüne karşın, bu laboratuvar ölçekli karbonizasyon sistemi, malzemenin kalitesi ve özelliklerine ilişkin çok değerli kok testi sonuçları sağlar. Pilot ölçekli kok testi, kok reaktivite indeksi (CRI) ve reaksiyon sonrası kok dayanımının (CSR) belirlenmesi, mekanik dayanım tahmini ve kok özelliklerinin ilk gösterimi için hızlı ve ekonomik test sonuçlarına odaklanmaktadır.

 • Yarı endüstriyel hareketli kok fırını

DMT, düşük ateşlemeli doğal gaz ısıtma bacalarına ve hareketli bir duvarı olan kok fırınına sahiptir . Hazne genişliği 450 mm ya da 600 mm olarak ayarlanabilir. Fırının kapasitesi, hazne genişliğine ve yığın yoğunluğuna bağlı olarak 450 ila 1.000 kg arasında değişmektedir. Refrakter taş silika tuğlalardan oluşur. Isıtma bacaları, endüstriyel ölçekli fırınlardan bilindiği gibi benzer çapraz kesim boyutlarına sahiptir. Bu nedenle, ısıtma duvarlarından kömür yüküne ısı transferi, endüstriyel ölçekli tesis ile mükemmel bir şekilde karşılaştırılır. Böylece kok tesisi koşullarının optimum simülasyonu

 • 70 yıllık kurum içi kömür analizi ve karışımı deneyimi
 • Referans testleri gerçekleştirmek için farklı kaynaklardan seçilmiş kömürlerle kömür karışımlarının üretilmesine dayanarak garanti edilir.

Kok Derecesi Denetimi

DMT, kok kalitelerini belirlemek için uluslararası standartları kullanarak sürekli kok ve kömür kalite denetimi ile kok üretim tesislerini ve yüksek fırınları desteklemektedir. DMT, ISO ya da ASTM standardına uygun CRI ve CSR testleri sağlamaktadır. Kok kömürleri için kok özelliklerini (ISO, ASTM ve JIS) belirlemek için dünya çapında standartlaştırılmış tambur testleri sunmak için tam donanımlıyız.

Kömür Tanımlaması

DMT, kömür alıcılarına yardımcı olmakta ve pazarlama için demir üretim ürünlerini değerlendirmektedir. Genel kömür analizi ve petrografiye ek olarak, koklaştırmayla ilgili metalürjik kömür özelliklerinin kapsamlı kok incelemesi ve kömür testi işlemleri sunmaktayız. Hizmetlerimiz ve teknolojilerimiz genel olarak şunlardır:

 • Serbest Şişme İndeksi
 • Genleşme
 • Gieseler Akışkanlığı
 • Roga Endeksi
 • Gray-King kok deneyi
 • Sapozhnikov Plastometre
 • ASTM D 5263'e göre oksidasyon durumu