Yapı ve Tesis Güvenliği: güvenlik ve operasyonel verimlilik arasındaki boşluğu kapatmak

Hemen hemen tüm yapılar, düzenli aralıklarla denetlenmesi gereken farklı tipte teknik tesisler ve sistemler içerir. Tesislerinizin sorumlu yönetimi ve işletilmesi söz konusu olduğunda, DMT teknik güvenlik ve ilgili standartlara uygunluk açısından bir danışmanlık işlevinde sizi desteklemektedir.

Gereksinimleriniz ne olursa olsun, teknik ekipmanın ilk kabulü ya da tekrar denetimleri ya da yapı için genel bir güvenlik planının tasarımı olsun, DMT yapılarınızın gerekli güvenlik gereksinimlerini karşılayacak çözümleri garanti etmektedir. Sağladığımız hizmetler:

Danışmanlık portföyümüz, bireysel çalışmalardan ve özel çözümlerden kapsamlı bütünsel operasyonlara kadar çeşitli hizmetler sunar:

 • Operatör sorumluluk yönetimi
 • İlgili yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için teknik ekipmanın incelenmesi
 • Bakım aralıklarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi
 • Yapıların teslim edilmesinden önce tesisatların değerlendirilmesi
 • Teknik ekipman ve donanımla ilgili ihale prosedürleri için sözleşme şartnamelerinin hazırlanması ya da gözden geçirilmesi
 • Yapı ve montaj işlerinin denetimi
 • Eğitim
 • Hijyen sertifikası (örneğin VDI'ye göre)

Operatör yükümlülük yönetimi: Sorumluluk risklerini en aza indirme

Tesislerin ve makinelerin işletilmesi için güvenilir ve kapsamlı bir operatör yükümlülük yönetimi önemlidir. Başka bir deyişle, ağ bağlantılı bir sistem, operasyonel riskleri kolayca belirlemek ve en aza indirmek ve kabul edilebilir riskleri tanımlamak ve sorumluluk almak için şirketin bütünsel organizasyonu, denetimi ve gelişimini sağlar.  İdeal durumda bu, tüm kamu hukuku ve sözleşme düzenlemelerine uymak ve gerekirse örneğin süreç dokümantasyonu aracılığıyla bunu desteklemek anlamına gelir. Bu sistem, şirketin kendi içinde ya da dışında kaynak sağlamasını gerektirir.

DMT, ilgili tüm uzmanlık alanlarını ele almaktadır ve müşterilere, gereksinimlerine göre özel olarak uyarlanmış profesyonellerden oluşan bir ekip aracılığıyla tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu ekipler, tüm teknik alanlar için yapı hukuku kapsamında tanınan uzmanlardan, yangın ve patlamadan korunma, sağlık koruması ve emisyon koruması uzmanlarına ve aynı zamanda şirket çalışanlarına gerekli bilgileri aktarabilecek yetkin eğitmenlere kadar uzanmaktadır.

DMT, analiz ve ilk değerlendirmeden dokümantasyona, risk değerlendirmesine ve eylem önerilerine, operatör yükümlülük yönetiminin eksiksiz uygulanmasına dek bu alanda operatörleri desteklemektedir. Tesis yönetimi için araçlar ve yazılımlar kullanmakta, kendi test ekipmanları yönetim araçlarımızı geliştirmekte, ayrıca yasal düzenleyici kayıtları tutmakta ve güncellemekteyiz. Ayrıca DMT, 19 akredite ve tanınmış test ve uzman kuruluşa sahiptir, örneğin Almanya'nın en büyük klima test tesisi Essen'dedir ve Mayıs 2019'dan beri kendi bağımsız uzmanlarıyla soğutma tesisleri için bir muayene kuruluşudur.

Yangından korunma

Danışmanlık çalışmalarımızın ana odak noktalarından biri, özel yapılar için yangından korunma konseptlerinin tasarımıdır. Bu tür yapılar örneğin restoranlar ve halk evleri, mağazalar, toplantı odaları, okullar, hastaneler, garaj kompleksleri ve endüstriyel yapılardır. Bu tür yapıların tasarımı giderek daha karmaşık hale geldikçe, yasal güvenlik gerekliliklerini karşılamanın getirdiği zorluklar da artmaktadır.

Desteğiniz için anlaşılır ve etkili çözümler ve hizmetler sunabiliriz İlgili hizmetler hakkında daha fazla bilgi tesis ve ürün güvenliği internet sitemizde mevcuttur.

Seminerler

DMT, Almanya'nın Dortmund kentindeki seminer merkezimizde ya da talep üzerine doğrudan şirketinizde bir kurum içi etkinlik olarak ileri düzey bir eğitim programı sunmaktadır. Seminerlerimiz hem katılımcıların bilgi düzeyine hem de gereksinimlerinize göre uyarlanabilmektedir. DMT tarafından sunulan seminerler ve eğitim kursları, aşağıda belirtilen alanlardaki hizmetlerimizin güncel ve pratik bir tamamlayıcısıdır:

 • Operatör sorumluluk yönetimi
 • Yapılarda ve tesislerde teknik güvenlik
 • Yapıların enerji verimliliği
 • Hava ve su hijyeni
 • Yangın ve patlamadan korunma
 • Tünellerde güvenlik

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.