Koklaştırma Teknolojisi: Darboğaz analizinden devreye almaya dek

Kok fırını gazının saflaştırılması ve kok işletmelerinin yan ürün üretim tesislerinde optimum süreçler için DMT, size her proje aşamasında ve planlama düzeyinde profesyonel ve verimli destek sağlamak için yetkin işbirlikçinizdir. Mühendislerimiz planlama, proje yönetimi ve üretimde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Kok bataryalarındaki kesin prosedürlere aşinadırlar ve gaz temizleme süreci hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptirler.

Proses simülasyonu için modern araçlarımızla sizi tüm planlama seviyelerinde en iyi şekilde desteklemekteyiz. Herhangi bir gaz yıkayıcı ya da gaz temizleme tesisindeki termal-kimyasal işlemleri doğru bir şekilde analiz ve simüle edebilmek için oldukça gelişmiş işleme modelleriyle çalışmaktayız. Topladığımız veriler ve kullandığımız programlar, gerçek proses koşulları altında deneysel verilerle doğrulanır ve yeni gaz yıkayıcıların ve gaz temizleme tesislerinin tasarımında ve planlanmasında bizi destekler. Buna dayanarak, işletmedeki mevcut tesislerdeki optimizasyon potansiyelini de çok hızlı bir şekilde belirleyebilmekteyiz. Claus tesisleri gibi tesis genişlemeleri uzmanlarımız tarafından planlanabilmektedir.

DMT'den koklaştırma teknolojisi: Kavramsal tasarımdan üretime

Devam eden işletmelerde dönüşümler söz konusu olduğunda, uzmanlarımızın işletme deneyiminden yararlanabilir, ekiplerimizin, planlama çalışmalarına ek olarak, işletme alanında da uzun yıllara dayanan deneyimini kullanabilirsiniz. Bu nedenle "sıfırdan yatırım" ve "işletilmekte olan tesis" projelerinde kavramsal tasarım, planlama ve inşaattan tesis bileşenlerinin ya da komple yan ürün tesislerinin devreye alınmasına dek tüm hizmetleri Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Mühendislik, Tedarik, İnşaat/Yönetimi olarak da sunmaktayız.

Katran ayırıcılardan gaz yıkayıcılara ve Claus tesislerine dek sunabileceğimiz hizmetlerin bir özeti aşağıdadır:

Proses mühendisliğinde odak noktamız, kok işletmeleri yan ürün tesislerinde kok fırını gazının temizlenmesidir. Mühendislik ekiplerimiz, fizibilite çalışmalarından gaz yıkayıcıların ve tesislerin gerçekleştirilmesine kadar tüm planlama düzeylerinde sizi destekler. Ayrıca işletme sırasında tesislerin yenilenmesi ve onarımı konusunda danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz. Tek bir kaynaktan kapsamlı çözümlerimiz şunları içermektedir:

 • İyileştirme kavramları ve çalışmaları
 • Proses optimizasyonu ve darboğaz analizleri
 • Proses Mühendisliği
 • Proje Yönetimi
 • Temel ve ayrıntılı mühendislik
 • Tesislerin ya da temel bileşenlerin sağlanması
 • Montaj, devreye alma ve denetim
 • İşletme personelinin eğitimi

Kok İşletmeleri: Yan ürün tesislerinde proses optimizasyonu

DMT, kok işletmelerinde yan ürün tesislerinin uygun maliyetli bir şekilde işletilmesi için sorunsuz ve verimli süreçlere olanak sağlamak amacıyla aşağıdaki proses optimizasyon önlemleriyle sizi desteklemektedir:

 • Darboğaz analizi ve bunu izleyen süreç optimizasyonu
 • Tesis denetimi ve operasyonel sorunların belirlenmesi
 • Operasyonel iyileştirme önlemleri için kavram geliştirme
 • Proses optimizasyonu için denetim ve çalışma raporları
 • Proses optimizasyonu için işletme personelinin eğitimi
 • Kok fırını gazı için arıtma işlemleri

Kok fırını gazının arıtılması için en önemli işlemler şunları içermektedir:

 • Gaz soğutma - sıcak proses gazının soğutulması
 • Gaz temizleme - proses gazının sıralı temizliği (amonyak, sülfür, hidrojen Siyanür, BTK (benzen, toluen, ksilen) ve naftalinin çıkarılması)
 • Katran çıkartma - proses gazından katranın ayrılması (ve gaz soğutması sırasında oluşan yoğunlaşmalardan)
 • Ürün geri kazanımı - Sonraki nesil ürünlerle uygulanan temizleme maddelerinin yenilenmesi (Claus tesislerinden gelen kükürt, sülfürik asit, amonyum sülfat, amonyak, BTK, naftalin ve katran gibi)
 • Atık su arıtma

Bu teknolojiler, örneğin doğal gaz işleme, rafinerilerde arıtma, karbür üretimi ya da kimyasal ve özel kimyasallar endüstrilerinde proses gazlarının temizlenmesi gibi diğer proses gazlarının arıtılması için de kullanılabilir.

Kok bataryaları için diğer hizmetler

Kok üretimiyle ilgileniyorsanız, ek koklaştırma hizmetleri için lütfen web sitesinin Danışmanlık bölümündeki Koklaştırma Hizmetleri sayfasını ziyaret ediniz:

 • Kömür karışımlarının optimizasyonu
 • Kok kalite denetimi
 • Kömür tanımı