Soğutma teknolojisi, iklimlendirme teknolojisi, havalandırma teknolojisi için test laboratuvarı

Enerji tasarrufu, maliyetleri düşürme ve insanları ve çevreyi koruma: uzmanlarımız, tesislerdeki ve binalardaki iklimlendirme sistemlerinin özelliklerini belirlemekte, test etmekte ve değerlendirmektedir.

İlgili koruma yasalarına, yönergelerine ve standartlarına bağlı kalarak sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktayız.  Operatör olarak özerkliğimizden ve yansızlığımızdan yararlanırsınız: TÜV NORD GROUP'un bir üyesi olarak, uzmanlarımız TÜV markasına bağlıdır ve kurallara uygun, yetkin ve bağımsız bir değerlendirme almanızı sağlamaktadır.

Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinizi hem Essen’deki (Almanya) test laboratuvarımızda hem de örneğin üretim ya da kurulum yeriniz gibi belirlenen yer ve konumlarda test edebilmekteyiz.  Aşağıda belirtilen alanlarda yetkinliğimiz bulunmaktadır:

 • soğutucular
 • ısı pompaları
 • hava soğutucuları
 • sıvılaştırıcılar
 • ısı değiştiricileri (eşanjörleri)
 • Isı değiştiricileri (hava / sıvı ve sıvı / sıvı)
 • havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
 • soğutma kuleleri
 • Diğer iklimlendirme ekipmanları

Binaların güvenli çalışması için teknik sistemlerin denetlenmesi önemlidir.  Test hizmetlerimiz hem sağlık ve çevre koruma hem de tesisinizin kullanılabilirliği açısından bir operatör olarak yükümlülüklerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirmenize yardımcı olmaktadır.  Bir sistemin karşılaması gereken yasal güvenlik gereksinimleri, türüne ve kullanımına bağlıdır.  Bağımsız uzmanlar tarafından yapılan zorunlu tesis denetimleri genellikle yasalarla (örneğin İşyeri Kararları’nda ya da enerji tasarrufu düzenlemelerinde) sabitlenir.

Havalandırma / iklimlendirme teknolojisi: Çalışan ve ürün koruması

Binalardaki havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi, duman tahliyesi ve kirleticilerin uzaklaştırılması dahil olmak üzere bir dizi farklı görevi yerine getirir.  Sistemlerinizin verimli çalışmasını sağlamak sadece yasal yönergelere uyum açısından değil, aynı zamanda en iyi hava kalitesini ve etkin yangından korunmayı sağlamak açısından da önemlidir.

Size aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Test uzmanları tarafından farklı federal eyaletlerin test yönetmeliklerine uygun olarak tehlikeli maddelerin azaltılması ya da patlamadan korunma için ilk kabul testleri ve tekrarlanan testlerin incelemeleri
 • Bina gereksinimlerine uygunluk için tasarım planlamasının incelenmesi
 • Bağımsız uzmanlarımız tarafından ya da yangından korunma yönetimi çerçevesinde bina denetimi
 • Hijyen kontrolleri örneğin VDI 6022 ve Alman İşyeri Kararları’na göre
 • Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği’nin (EnEV) 12.  Maddesine göre enerji verimliliği denetimleri

Yeniden soğutma ve buharlaşmalı soğutma sistemleri, soğutma kuleleri: VDI 2047'ye göre hizmetlerimiz

19.07.2017 tarihli 42.  Alman Federal Emisyon Kontrol Yönetmeliği ve teknik düzenlemeler VDI 2047 Bölüm 2 ve Bölüm 3'e göre yeniden soğutma tesislerini incelemekte ve denetlemekteyiz.  Hizmetimiz, analiz sonuçlarının web tabanlı bir şekilde hazırlanmasını ve sunumunu içermektedir.  Bu size herhangi bir zamanda yeniden soğutma tesisinizin denetim durumu hakkında bir genel bakış sağlar.  Uzmanlarımız da zor durumlarda sorularınızı yanıtlamaya hazırdır.  Hizmetlerimiz detaylı olarak aşağıda belirtilmiştir:

 • Tesislerinizin risk değerlendirmesi: Bakım ve çalıştırma önlemlerinin değerlendirilmesi ve tavsiye.
 • Legionella ve toplam bakteri sayımı için muayene.  Laboratuvarımız ayrıca DIN EN ISO 17025'e göre akredite edilmiştir.
 • Toplam bakteri sayımının 14 günlük denetimi için mikrobiyolojik kendi kendine izleme
 • Güvenilir dokümantasyon ve tavsiye
 • Eğitim: VDI kılavuzu 2047-2'ye göre hijyen eğitimi

Garantili enerji verimliliği: İklimlendirme sistemlerinin denetimi

Soğutma ve ısıtma teknolojisi için makine ve bileşenlerin üreticileri ve operatörleri için normatif ve standart dışı performans ölçümleri yapmaktayız.  Bağımsız bir test laboratuvarı olarak, EUROVENT-CERTIFICATION (Paris) için çeşitli sertifikasyon programlarında aktifiz.

Avrupa yönergesi 2002/91/EC (Binaların Enerji Performansı Yönergesi – EPBD), geçerli yerel iklim koşullarını dikkate alarak Avrupa Birliği'ndeki binalar için toplam enerji verimliliğinin iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  Bu Avrupa Direktifinin ulusal uygulaması, Enerji Tasarrufu Yönetmeliği'nin (EnEV) kabul edilmesiyle Almanya'da gerçekleştirilmiştir.  Bu ve eşdeğer İngiliz yönergesi TM44, "etkili nominal çıkışı 12 kW'dan fazla olan klima sistemleri" için düzenli enerji denetimlerini şart koşmaktadır.

Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma teknolojisi alanlarındaki uzmanlarımız, iklimlendirme sisteminizin enerji verimliliğini belirlemekte, sistem belgelerini kontrol etmekte ve verimliliği nasıl artıracağınız konusunda size tavsiyelerde bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi Plant & Product Safety (dmt-group.com) web sitesinde bulunabilir.