Hava ve su hijyeni için test laboratuvarı

DMT'nin Almanya'da bulunan ve bazıları benzersiz olan test tesisleri, hava ve su hijyeninin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Uzmanlarımız yalnızca içme suyu ve hava numunelerini incelemekle kalmamakta olup, aynı zamanda filtreleme ve ayırma teknolojisi alanında örnek olarak ev aletlerinin (örn. elektrikli süpürgeler) hava-hijyenik özelliklerini test ederek ve değerlendirerek uzman hizmetleri sunmaktadır.

Test tesislerimizin kapsamlı hizmetlerinden yararlanın:

 • Biyolojik Güvenlik için DMT Test Kuruluşu
 • Filtre testi ve sertifikasyonu için teknik merkez
 • Test tozları için laboratuvar
 • DMT Soğutma, Isıtma ve İklimlendirme Mühendisliği Test Kurumu

Havalandırma sistemlerinin hijyen denetimleri - VDI 6022

İşyeri havalandırma ve iklimlendirme sistemleri otomatik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve buna bağlı yönetmeliklerin kapsamına girer ve sürekli olarak en yüksek standartta tutulmalıdır. Almanya'da bu teknik düzenlemelerin uygulanması gereken mevcut kılavuz VDI 6022'dir.

İşyeri Yönetmeliği ayrıca havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin performansının düzenli olarak denetlenmesini gerektirir. Bu sistemler güvenilir bir şekilde çalışmalı ve yalnızca temiz ve güvenli hava yaymalıdırlar.

Bu tür testler kalifiye personel tarafından yapılmalı ve her durumda yasal olarak uyumlu olması için belirli minimum gereksinimleri karşılamalıdır. DMT'nin hijyen denetimleri bu gereksinimleri karşılamaktadır.

Mikrobiyolojik araştırmalar - VDI 6022 ve VDI 2047

6022 ve 2047 VDI yönergelerinin gerekliliklerinin karşılandığını kanıtlamak için iklimlendirme sistemlerinin bakımı ve denetimi sırasında düzenli hijyen testleri yapılmalıdır.

DMT ayrıca havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin mikrobiyolojik numune malzemeleri için hijyen testlerini sağlamaktadır. Tesis işletmecisi olarak numuneleri kendiniz almayı tercih ederseniz, size gerekli malzemeleri ve kullanım için kısa talimatları sunabiliriz. Örneklerinizi DMT laboratuvarına gönderdikten sonra, uzmanlarımız tarafından değerlendirilir ve hazırlanan raporlar sizlerin değerlendirilmesine sunulur.

Aşağıdaki konular sunduğumuz hizmetler arasındadır:

 • Mikrop sayımı belirleme (örn. nemlendiricide/soğutma suyunda)
 • Lejyonella muayenesi (örn. nemlendiricide/soğutma suyunda)
 • Temas numuneleri (örn. hava kanalı yüzeylerindeki bakteri sayımının belirlenmesi)
 • İleri mikrop tanımlaması (örn. küfler)
 • Ortam havasındaki bakteri sayısının belirlenmesi

Alman İçme Suyu Yönetmeliği - VDI 6023'e göre içme suyu testleri

Alman İçme Suyu Yönetmeliği, tesis operatörlerinin musluktan içme suyunun kalitesini sağlamasını şart koşmaktadır. Çoğu durumda, su kalitesi ancak düzenli (1 ya da 3 yıllık) bir inceleme ile güvenilir bir şekilde belirlenebilir. Bu, her şeyden önce, genel kabul görmüş teknolojik standarda uyması gereken büyük ölçekli yapıların genellikle karmaşık sistemleri için geçerlidir.

Akredite ve onaylı bir laboratuvar olarak, DMT Biyolojik Güvenlik Test Kuruluşu size aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Alman İçme Suyu Yönetmeliğine (TrinkwV) göre nitelikli içme suyu örneklemesi
 • İçme suyunun mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel araştırmaları (örn. lejyonella ya da kurşun için)
 • İçme suyu tesisatları için hijyen planlarının hazırlanması
 • Uzmanlar tarafından yapılan tehlike analizleri
 • İçme suyu tesisatlarının teknolojik hijyen denetimleri ve değerlendirmeleri
 • Kirlenmiş içme suyu tesisatları için sanitasyon önerilerinin geliştirilmesi
 • Sanitasyon önlemlerinin izlenmesi ve denetimi

Hava hijyeni, su hijyeni, lejyonella testi ve diğer güvenlik konuları hakkında daha fazla bilgiyi www.plant-product-safety.dmt-group.com internet sitesinde bulabilirsiniz.