Güvenli ve Kapsamlı: Maden Mühendisliği Danışmanlık Hizmetlerimiz

Madencilik endüstrisine hizmet sağlama ve araştırma yürütme konusundaki 300 yılı aşkın deneyim, DMT'yi bugün olduğumuz güçlü ve güvenilir madencilik mühendisliği ortağı haline getirmiştir.  Maden planlamasının ilk teknik fizibilite değerlendirmelerinden ve genel sorunlarından madenin kapanması ve restorasyona kadar, dünyanın her yerinde ekonomik ve güvenli, firmalara özel çözümler sunmaktayız.  Çok sayıda ve çeşitli başarılı uluslararası madencilik projelerimiz arasında örneğin Türkiye'de bir gaz laboratuvarının (CH4) gerçekleştirilmesi, Almanya'da bir maden kuyusu inşa edilmesi ya da Rusya'da kaya patlamasının önlenmesi konusunda danışmanlık bulunmaktadır.

DMT'nin maden mühendisliği danışmanları ve kapsamlı mühendislik hizmetlerimiz, maden tasarımından işletmeye ve madenin kapatılmasına kadar madencilik mühendisliğinin tüm konularını kapsar:

DMT ile tek bir kaynaktan kapsamlı madencilik mühendisliği desteği alırsınız.

Madencilik için Jeoteknik Koşulların Belirlenmesi için Katman Kontrolü / Kaya Mekaniği

Katman kontrolü / kaya mekaniği, kullanılan ham mineralin türünden bağımsız olarak, herhangi bir yeraltı ya da açık ocak madenciliği projesinin başarısında belirleyici bir etken olabilir.  Var olan maden yatağının yapısına ek olarak, jeoteknik koşullar genellikle uygun bir madencilik yönteminin seçiminde ve dolayısıyla tüm maden planlamasında belirleyici bir rol oynamaktadır.  Deneysel, fiziksel ve sayısal modeller yardımıyla, açık maden ocaklarında her türlü yeraltı çalışmalarını (şaftlar, madenin çıkarıldığı yerler, kazı alanları vb.), aynı zamanda doğal ya da yapay dolgular vb. boyutlandırmaktayız.  Maden tasarım çalışmaları ve jeoteknik çalışmaların yanı sıra hem laboratuvarlarımızda hem de yeraltında ek testler yapmaktayız ve tüm maden sahalarında inşaat denetim ve geliştirme desteği sağlamaktayız.

Maden Havalandırma ve Gaz Yönetimi: Önleme ve Hasar Kontrolü

Güvenli çalışma koşulları için madenlerin, tünellerin, kanalizasyon sistemlerinin ya da diğer yeraltı işlerinin uygun şekilde havalandırılması ön koşuldur.  DMT, iş gücü için solunabilir hava oranını sağlamanın yanı sıra, tehlikeli gazların, buharların ya da tozların yanı sıra sıcak ve soğuğun kontrolü gibi önemli havalandırma sorunları için çözümler sunmaktadır.  Gaz kontrolü alanında, müşterilerimize gaz patlaması gibi herhangi bir tehlikeyi önlemek için eksiksiz sistemler sunmaktayız.  Bu, gaz içeriğinin ölçülmesi için bir gaz laboratuvarının sağlanmasının yanı sıra bir kaza durumunda yerinde hızlı ve yetkin danışmanlık hizmetini içermektedir, örneğin bir gaz patlaması.  Hizmetlerimiz aşağıdakileri içermektedir:

 • Yerinde havalandırma etüdü ve gaz ölçümü
 • Havalandırma ağlarının yazılım tabanlı planlaması
 • Havalandırma sistemlerinin tasarımı, gaz drenaj sistemleri ve rezervuar modellemesi
 • Gaz patlamalarına karşı önleyici tedbirlerin planlanması
 • Havalandırma ve gazdan arındırma önlemleri için ekipmanın sağlanması
 • Entegre gaz yönetimi kavramları
 • Maden havalandırma ve gazdan arındırma eğitimi

Maden Çıkarma

Yüksek düzeyde bir üretkenlik elde etmek için, çıkarma işlemlerindeki bireysel bileşenlerin etkileşimi tam olarak koordine edilmelidir.  Madencilikle ilgili sayısız ve ekonomik koşullara uygun olarak işletme süreçlerinin optimizasyonu olduğu gibi, artan işletme performansı ve çıktısı da merkezi öneme sahiptir.  Tek bir amaç için yani işinizin karmaşık operasyonlarını geliştirmek kapsamlı maden planlaması ve maden çıkarma operasyonlarına ilişkin ayrıntılı mühendislik sağlamaktayız:

 • Yeraltı ölçümleri, örneğin kesilebilirlik
 • Çeşitli çıkarma proseslerinin ve makinelerin simülasyonu
 • Maden geliştirme operasyonları için mekanik ve işleme mühendisliği
 • Yeni çıkarma işlemleri için entegre kavramlar
 • Var olan madencilik operasyonlarının optimizasyonu

İnşaat ve Dolgu Malzemeleri Mühendisliği

İnşaat ve dolgu malzemelerinin hidrolik ve pnömatik taşınması, özel proses mühendisliği bilgisi gerektirir.  Bu tür taşıma süreçlerinin tasarlanması bağlamında, tüm alt süreçler ve sınır koşulları da dikkate alınmalıdır ve yakından eşgüdümlü duruma getirilmelidir.  İnşaat ve dolgu malzemeleri mühendisliği uzmanlarımız, planlama ilkeleri üzerinde çalışmaktadır, karışımın bileşimini geliştirmede size destek olmaktadır ve ayrıca ortaklarımızla işbirliği içinde anahtar teslimi tesisler tasarlamaktadır ve inşa etmektedir.

Yapı Malzemeleri İşleme sayfasındaki ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Maden Taşımacılığı ve Maden İçi Yatay Taşımacılık

DMT, taşıma sistemleri tasarlama ve uygun olan yerlerde bantlı konveyörler, tren setleri, yatay taşıyıcılar ve şaft taşıma sistemlerinin gerekli kapasitesini belirlemek için maliyet-fayda analizleri yürütme konusunda yılların deneyimine sahiptir.

Öncelikli amacımız, maliyetleri ve operasyonel aksama sürelerini en azda tutarak her zaman genel verimliliği sağlamaktır.

Madendeki Suyun Yönetimi: Su Kaynaklarını Sorumlu Bir Şekilde Yönetilmesi

Hidrojeoloji ve Su Yönetimi departmanımız, Alman taşkömürü madenciliği sektörü için 1921 yılında kurulan “Su Kaynakları Yönetim Ofisi” çalışmalarını sürdürmektedir.  Yetkili makamları ve kurulları AB Su Çerçeve Direktifi'nin (WFD) özelliklerini yerine getirme konusunda desteklemekteyiz.

Madendeki suyun drenajının, yüzeydeki tesislerin, atıkların ve atık boşaltma sahalarının yeraltı ve yüzey suyunun miktarı ve kalitesi üzerindeki çevresel etkisini araştırmaktayız.  Hizmetlerimiz, yeni projelerin planlama aşamasından var olan projelerin en elverişli (optimize) duruma getirilmesine dek uzanmaktadır.  Ancak madenlerin kapanması sırasında ve sonrasında su yönetimi de çok önemlidir.  DMT, bu sorunu sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde ele almak için ön-etkin (proaktif) çözümler sunmaktadır.

Yeni ve Mevcut Tesisler için İşleme Çözümleri

100 yılı aşkın işleme deneyimine dayanan mühendislerimiz, her türlü hammadde hakkında kapsamlı bilgi birikimine sahiptir.  Proses geliştirme amacıyla temel verileri belirlemek için işleme denemeleri, bir proses akış şemasının ayrıntılı gelişimi ya da bunları izleyen yeni arıtma tesislerinin inşası için Temel Mühendislik hizmetlerimiz bulunmaktadır.  Yeni ve mevcut operasyonel tesisler için her türlü özel işleme çözümlerini güvenli bir şekilde sunmaktayız.

Maden Gazı Kullanımı: Anahtar Teslim Sistemler ve Özelleştirilebilir Çözümler

Kömür yataklarındaki metan birçok isimle bilinir: grizu, maden gazı, kömür yatağı metanı, kömür madeni metanı ya da geleneksel olmayan gaz.  Son yıllarda, bu gazlar elektrik ve ısı üretimi için değerli bir doğal kaynak olarak da bilinmeye başlamıştır.  Gazsızlaştırma çalışmalarının büyük bir avantaj da gerçek kömür rezervinin çıkarılması başlamadan önce, madenin işletilmesi sırasında, madenin terk edilmesinden, ya da hatta henüz bozulmamış damarlardan bağımsız bir kaynak olarak kullanılmasında olsun, madencilik faaliyetlerinin her aşamasında ele geçirilebilmesidir.  DMT sadece kömür yatağı metanın çıkarılması, işlenmesi ve kullanımı için anahtar teslimi sistemler tasarlamakla ve teslim etmekle kalmamakta, aynı zamanda çözümlerimizi maden yatağının ve maden gazı kalitesinin özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirmektedir.

Madenin Kapanması ve İyileştirme

DMT, madenciliğin son aşamasında da size yardımcı olmaktadır.  Maden mühendislerimiz, minimum çevresel iz bölgesi bırakarak, kirlenmeyi ve diğer uzun vadeli etkileri önleyerek madencilik operasyonunuzun kapanabilmesini sağlamak için uzmanlıklarını sunmaktadır.  Bu konuda madenin kurulum aşamasındayken kapanış planlarını göz önüne alıp geliştiren Closurematic sistemi buna güzel bir örnek oluşturabilir.

Ayrıca, Terkedilmiş Madenlerin Mirasları ile Çevre Hizmetleri ve Islah ile ilgilenmek için çözümler de sunmaktayız.