Nükleer atık yönetimi için danışmanlık ve mühendislik

Nükleer enerji döngüsü, güvenli ve çevre dostu madencilik çıkarma yoluyla gerekli hammaddelerin aranmasından başlayarak, elde edilen radyoaktif atıkların bir işleme tesisinde taşınması ve uzun süreli güvenli depolanması ile sona eren bir dizi zorlu konuyu içermektedir. Ek olarak, ilgili radyasyondan korunma her zaman dikkate alınırken, çıkarma ve işleme tesislerinin sökülmesi ve sahanın iyileştirilmesi de unutulmamalıdır.

DMT, uzun yıllardır bu alanda ulusal ve uluslararası alanda etkinlik göstermektedir. Son derece deneyimli profesyonel ekibimiz gerekli tüm disiplinleri kapsamaktadır ve jeologlar ve jeofizikçiler, inşaat ve maden mühendisleri, radyasyondan korunma ve atık yönetimi uzmanlarını içermektedir.

*Başlık Fotoğrafı: Bundesamt für Strahlenschutz (Alman Federal Radyasyondan Korunma Dairesi)

Nükleer Atık Yönetim Tesisleri

Radyoaktif malzeme ile uğraşırken atıkların kalıcı olarak güvenli bir şekilde depolanması çok önemlidir. DMT, bu amaç için gerekli sahanın keşfedilmesi, depo odalarının planlanması ve inşa edilmesi, tesisin işletilmesi ve kapatılmasını içeren tüm mühendislik desteğini sağlamaktadır:

 • Jeofizik alan incelemelerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Potansiyel alanların jeolojik değerlendirmeleri
 • Tesis tasarımı
 • Optimum havalandırma ya da istif denetimine göre maden planlaması
 • Radyasyondan korunma gereksinimlerinin karşılanmasında destek
 • Güvenli depolama için tesislerin inşası
 • Metrolojik izleme

Özel uzmanlık alanlarımız arasında var olan maden işletmelerinin yok etme tesislerine dönüştürülmesi ve mevcut depolama tesislerinden radyoaktif atıkların uzaklaştırılması da yer almaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte DMT, bu tür projelerin planlama ve kavramsal tasarım aşamasından gerekli izin ve uygulama başvurularına kadar tamamen ilgilenmektedir.

Nükleer İnşaat İyileştirme / Söküm

Nükleer tesislerin hizmetten çıkarılması, önümüzdeki on yıllar için ve yalnızca Avrupa'da değil, dünya çapında önemli bir görevdir.

DMT, operatörleri çeşitli şekillerde desteklemektedir:

 • Bileşenlerin sökülmesini planlama
 • Radyoaktif atıkların arıtılması ve yok edilişinin planlanması
 • Kısmen: İşin yerinde yürütülmesi ve sahadaki süreçlerin yönetimi

Hizmetlerimizin ana odak noktası aşağıdaki alanlarda yatmaktadır:

 • Kesme teknolojileri
 • Radyasyondan korunma ve güvenlik hususları
 • Havalandırma ve yangından korunma
 • Atık yönetimi