Tünel havalandırma için sistem çözümleri

Yetkin, güvenli, uygun maliyetli özelleştirilmiş sistem çözümlerimiz tünellerinizde, madenlerinizde, kanalizasyon sistemlerinizde ve düzenli depolama sahalarınızda temiz solunma havası sağlamaktadır. Tesislerinizde hava kaynağı, egzoz havası ve toz giderme ile ilgili güvenlikle ilgili tüm soruları ölçmekte, izlemekte, planlamakta ve tavsiyelerde bulunmaktayız. Uzmanlarımız gaz giderme ve metrolojik izleme alanlarında en son teknolojileri ve bilgi birikimini kullanmaktadır. Disiplinlerarası ekiplerde gazları denetlemek, şantiyelerinizin iklimlendirme ve havalandırmasını planlamak ve çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak için maliyet düşürücü konseptler geliştirmektedirler. Bunu yaparken, projenizin ya da şantiye operasyonunuzun programı ve sorunsuz yürütülmesi bizim önceliğimizdir.

Operasyonel güvenlik ve maliyetleri dengeleyen, uluslararası alanda tanınan uzmanlarımızın uygulamaya yönelik çalışmalarıyla karmaşık sorunları yenilikçi ve verimli bir şekilde çözmekteyiz. Yeraltı havalandırma alanında uzun yıllara dayanan deneyim, yüksek kalite standardı ve ekiplerimizin çevik yaklaşımı, projelerinizin uygulanması için size en yüksek esnekliği garanti etmektedir. Çevrimiçi araçlara ve akıllı proje yönetimine güvenmekteyiz. Kapsamlı projeler ve özel konular için TÜV NORD GROUP'un uluslararası uzman ağından ve kaynaklarından da yararlanmaktayız. Bu, büyük ölçekli projelerin bile tek bir çatı altında ele alındığı anlamına gelmektedir.

Tünellerde güvenli havalandırma sistemleri

Maden, tünel ve belediye kanalizasyon sistemleri, tünel açma makineleri ve izleme ekipmanı kullanıcıları ve üreticileri için dünya çapında çalışmaktayız. Sistem çözümlerimiz, süreçleri optimize etmekte ve projeniz için operasyonel güvenliği artırmaktadır. Fanların ve ölçüm teknolojisinin kullanımı dahil havalandırma ve izleme konseptleri geliştirmekte, çevredeki kayalardan gaz girişlerini belirlemekte ve gerekli hava akışlarını hesaplamaktayız. Planlamamız, iş sağlığı yönetmeliklerine ve çalışanlarınızın güvenliğine odaklanmaktadır.

Deneyim ve bilgimizden yararlanın.

Hizmetlerimiz, merkezi havalandırma sistemleri ve aşağıdaki alanlardaki diğer hizmetler için araştırmaları ve uzman değerlendirmelerini içerir:

 • Tünel açma için havalandırma konseptleri
 • Hava beslemesi ve salınan kirleticilerin saptanması için izlenme konseptlerinin belirlenmesi
 • Kaya gövdesinden gaz çıkışının araştırılması ve denetimi
 • Tünel açma sırasında dizel araçlardan salınan kirleticiler ile zararlı ve yanıcı gazlar dikkate alınarak hava gereksiniminin belirlenmesi
 • Toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve toz denetimi
 • Özel havalandırma sistemlerinin tasarımı ve boyutlandırılması

Havalandırma projelerimizde örneğin kanıtların korunması amacıyla merkezi veri depolama için SAFEGUARD yazılımı kullanılmaktadır. Şirket içinde geliştirilen profesyonel izleme aracı DMT SAFEGUARD, zorlu projeleri kalıcı olarak izlemenizi, ölçüm verilerini analiz etmenizi ve otomatik alarm bildirimleri almanızı sağlar. Bilgi için safeguard(at)dmt-group.LÖSCHEN.com ile iletişime geçiniz.

Demiryolu altyapısı: ray inşaatı sırasında demiryolu tünellerinin havalandırılması

Tünellerde kesin analitik tanımlamalar ve önceden belirlenmiş yöntemler ile havalandırma planlaması ve tehlikeli madde ölçümleri konusunda çok sayıda proje yürütme konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimimizle kendimizi farklılaştırmaktayız.

Tünellerde bakım çalışmaları sırasında öncelikli amacımız, çalışanları tünel atmosferindeki tehlikeli maddelerden korumaktır ve bunu sağladığımız yüksek kaliteli teknik havalandırma sistemleri ile mümkün kılabiliyoruz.

Özetle, hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Havalandırma sisteminin planlanması ve tasarımı
 • Havalandırma, ölçüm ve toz giderme konseptinin oluşturulması
 • Meteorolojik sistemlerin işletilmesi
 • Havalandırma görevlilerinin atanması
 • Gaz kirleticilerin ölçümü
 • Ölçülen değerlerin analizi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi
 • Proje raporunun hazırlanması
 • DMT’nin akredite Hava Hijyeni Laboratuvarı  tarafından tehlikeli maddelerin (A-, E- ve kuvars tozu) ölçümü

Atık su şebekeleri için havalandırma sistemleri

Kanal işletimi ve personelinizin eğitimi ile ilgili tüm yönlerin ele alınmasında özel uzmanlığımızdan yararlanabilirsiniz., Ekiplerimiz su kanallarının güvenli işletimi için havalandırma konseptleri geliştirmekte, bakım çalışmalarının yürütülmesini desteklemekte ve kirletici içermeyen bir atmosferde kanal bölümlerinin denetimi için tasarım çözümleri sunmaktadır.

Bir bakışta hizmetlerimiz:

 • Kanal çalışmasının tüm yönleri için havalandırma sistemleri için konseptler
 • Normal ve ekstra uzun kanal sistemleri için doğal hava değişiminin büyüklüğünün hesaplanması
 • Havalandırma sistemlerinin gerekliliği ve uygunluğuyla ilgili çalışmalar
 • Kanal atmosferinin metrolojik izlenmesi için konseptler
 • Temiz hava sisteminin tasarımı, izlenmesi ve denetimi
 • Fan ve havalandırma ekipmanlarının tasarımı
 • Beton korozyonunu önlemek için hava gereksiniminin belirlenmesi
 • Gaz tehlikesi olan kanalizasyon sistemlerinde patlamadan korunma sistemlerinin oluşturulması
 • Doğal hava değişimi için şaft mesafelerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar
 • Üfleme ya da emme havalandırma sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi

Yeterliliğimiz: Madencilik alanında 100 yılı aşkın deneyim

Tanınmış bağımsız bir uzman kuruluş olarak, yüksek güvenlik standartları ve bilgi avantajımız, hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır. DMT çok sayıda patente dahil olmuş, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla da ilgilenmektedir. Akredite enstitüler ve onay kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde çalışıyor ve uzmanlarımızın yeterlilik gerekliliği güncel ve resmi bir şekilde izlenmektedir. Merkez ofisimiz Almanya Essen'de bulunmaktadır.