Hava kalitesinin denetlenmesi - İşyerinde kesin temiz hava ilkesi

Çalışanlarınızın sağlığını koruyabilir ve üretim süreçlerinizin sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz. Uzmanlarımız, çalışanlarınızın, makinelerinizin ve ürünlerinizin her zaman hava kirliliğine karşı tam olarak korunduğundan emin olmak için üretim alanları ve yapılarınızdaki hava kalitesini belirlemektedir. Hizmetlerimiz endüstriyel şirketlere, yapı operatörlerine ve inşaat firmalarına yöneliktir.

TRGS 402'ye (Tehlikeli Maddeler için Alman Teknik Yönetmeliği) göre iç ortam ve iş yerlerinde hava kalitesi

DIN EN ISO/IEC 17025:2005'e göre akredite bir test laboratuvarı olarak, hava kalitesi ile ilgili ölçümleri ve analizleri güncel standartlar ve yönergelere göre gerçekleştirmekteyiz. Bunlar şunları içerir:

 • TRGS 402'ye göre işyerinde (iç ve dış ortam) ölçümler (tehlikeli maddelerle iligili etkinlikler sırasında sağlık riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: soluma yoluyla maruz kalma). Hava kirliliği için işyeri sınır değerlerine göre işyeri ölçümlerinin değerlendirilmesi (TRGS 900).
 • Eyleme gereksinim duyulmasında alınacak ek önlemlerin tavsiyesi.
 • Tehlikeli maddelerle ilgili etkinliklere ilişkin planlanan ya da var olan iş güvenliği önlemlerinin değerlendirilmesi.
 • DIN EN 481'e göre solunabilir ve alveolar toz parçalarının belirlenmesi
 • DIN EN 15051'e göre katıların (tehlikeli maddeler) tozlanma davranışının belirlenmesi

İşverenler, tehlikeli maddelerli kullanırken çalışanlarını yeterince korumakla yükümlüdür. Koruma, tehlikeli hava kirleticileri için var olan sınırlara uyulmasını, diğer bir deyişle işyerinde kabul edilebilir hava kalitesinin sağlanmasını içerir.

İşyerinde ölçüm yaparken, farklı madde gruplarının konsantrasyonlarını güvenilir bir şekilde belirlemekteyiz. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Grup 1: Aerosoller (lifli tozsuz)
 • Grup 2: Lifli tozlar
 • Grup 3: Organik gazlar ve buharlar
 • Grup 4: İnorganik gazlar ve buharlar
 • Grup 5: Ek parametreler: soğutma yağları (aerosol ve gaz), dizel motor emisyonları ve diizosiyanatlar

Sonuçlara bağlı olarak, işyeri sınırlarına (TRGS 900'e göre) uyumu güvence altına almak için eylem planları önermekteyiz. Bu önlemlerin uygulanması üzerine, etkinliği denetlemek ve var olan yasal gerekliliklere uyduğunuzu belgelemek için tekrar bir değerlendirme yapmaktayız.

Hava döngüsü: TRGS 560'a göre toz alma

DIN EN ISO/IEC 17025:2005'e göre akredite bir test laboratuvarı olarak, toz emiciler ve endüstriyel vakumlu temizleyiciler üzerinde DIN EN 60335-2-69 Ek AA'ya göre testler gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca şirket tesislerinizde sabit toz emicilerin kabul testlerini de gerçekleştirebiliriz. Bu özellikle, tip onayı olmayan toz emiciler, sabit vakumlu temizleyiciler ve diğer toz giderme makineleri için geçerlidir. Kritik tehlikeli maddelerin dönüş havasından ayrılması için kullanılan bu tür ekipmanların, ilgili teknik düzenlemelere uygunluk belgesi denetleyici otorite tarafından istenmesi nedeniyle, akredite bir kuruluş tarafından test edilmesi gerekir.

Bu konu, yeni TRGS 561 "Karsinojenik metaller ve bunların bileşikleri ile etkinlikler" gereklilikleri nedeniyle de özellikle ilgi çekicidir.

İç ortam hava kalitesi

Örneğin yapı malzemelerinin içerisinde bulunan gazın boşalmasından ya da aşınmasından ya da küf kaplamasından kaynaklı olası tehlikeleri belirlemek ve değerlendirmek için, uzmanlarımız tesisinizdeki hava kalitesini DIN EN ISO 16000 ve VDI 4300 yönergesine (iç ortam hava ölçümleri) göre ölçmektedir.

İç ortam hava kirleticilerini kaydetmeye ek olarak, tane ölçümleri yapmaktayız. Örneğin temiz odaların, ameliyathanelerin ve sunucu odalarının sınıflandırılması ve bütünlüğünün denetlenmesi gibi hava kalitesi ile ilgili diğer testleri yapmaktayız. Bu ölçümler, DIN EN 14644 "temiz odalar ve ilgili denetimli ortamlar" ya da VDI 2083'e göre yapılmaktadır. İşletmeler, yapı operatörleri, inşaat firmaları ve kamu kurumları bu alandaki uzmanlığımızdan yararlanmaktadır.

Parçacık ve lif analizi: İnsan ve çevrenin korunması için laboratuvar testleri

Toz üreten malzemeler (kuru dökme malzemeler) birçok endüstriyel sektörde hammadde, ara ya da son ürün olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, toz parçacıkları havaya salındığında da önemli bir sağlık riski oluşturabilirler. Bu risk, toz içeriğine ve tanecik boyutu dağılımına göre değişir.

Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması adına DMT, kuru dökme ve diğer toz oluşturan malzemelerin tozlanma eğilimlerini belirlemek ve değerlendirmek için testler gerçekleştirmektedir.

Tozlarınızı karakterize etmek için aşağıdaki laboratuvar yöntemlerini sunmaktayız:

 • DIN EN 15051'e göre katıların (tehlikeli maddelerin) toz oluşturma eğiliminin belirlenmesi
 • Tanecik boyutu dağılımının belirlenmesi (tozun ve havadaki parçanın)
 • Lif uzunluk dağılımının belirlenmesi (örn. mikroplastikler)
 • Piknometri
 • Brunauer-Emmett-Teller (BET) analizi

Şirketimiz içinde geliştirilen ölçüm yöntemimiz, Heubach/DMT işlemiyle ayrıca maddelerin tozlanma davranışını VDI 3790 (yayılan kaynaklardan tozların emisyonu) ve kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin AB yönetmeliği uyarınca (REACH) ölçmekte ve değerlendirmekteyiz.

Hava kalitesi alanındaki diğer hizmetlerimizi, Tesis ve Ürün Güvenliği internet sitemizde bulabilirsiniz.