Arazi geri dönüşüm hizmetleri

Eski endüstriyel alanlar, örneğin tehlikeli atıklar yoluyla yeraltı sularının kirlenmesi ya da dengesiz yapılar nedeniyle altyapıyı tehdit etmesi gibi uzun vadeli çevresel riskler oluşturabilir. Ancak arazi geri dönüşümü ve eski endüstriyel alanların temizlenmesi, buraları yeni amaçlar için kârlı bir şekilde kullanmayı mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, disiplinler arası proje ekiplerimiz, konsept geliştirmeden inşaat projesinin denetimine kadar entegre hizmetler sunmak için farklı birim uzmanlarını bir araya getirmektedir.

Güvenli ve Sürdürülebilir Temizleme Programınızı Geliştirmekteyiz

Hizmet yelpazemiz, bilimsel araştırmadan kullanıma, kirlenmiş alanların incelenmesine, akiferlerin güvenliğinin sağlanmasına, var olan yapıların değerlendirilmesine ve yetkililer tarafından onaylanmak üzere uygulanabilir iyileştirme ve temizleme planlarının hazırlanmasına dek her şeyi kapsamaktadır. Ayrıca projenin yürütülmesi sırasında proje yönetimi uzmanları sağlayarak saha yönetimine yardımcı olmakta ve yürütme aşamasında finansal ve kalite çıkarlarınızı korumaktayız.

İyileştirme Uzmanlarımız Hizmetinizdedir

Kullanılmayan madenler, hidrojeoloji, jeoteknik ve yüzey emisyonlarında yakın iş birliği içinde çalışan DMT uzmanları, endüstriyel sahaların yeniden kullanılmasına ilişkin karmaşık sorunları çözmek için iyi bir donanıma sahiptir. Sinerjilerden en iyi şekilde yararlanmamızı sağlayan, tam olarak bireysel proje aşamalarındaki bu etkileşimdir. Sürdürülebilir stratejilerimiz, planlamamız ve uyguladığımız teknikler, eski endüstriyel alanları yeni projelere yeniden uygun duruma getirmemizi sağlar, bu sayede müşterilerimize sağladığımız en büyük değer, mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin uzun yıllara dayanan deneyimidir. Zaman ve maliyetleri azaltmak için yenilikçi teknik ve stratejiler geliştirmeye, planlamaya ve kullanmaya önem vermekteyiz. Hizmetlerimiz şunları içerir:

  • Tarihsel araştırma
  • Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Ekonomik rehabilitasyon ve temizleme planlarının oluşturulması
  • Doğal sönümleme ve biyolojik iyileştirme
  • Yeraltı suyu izleme, su kalitesi değerlendirmesi
  • Geçmişe dönük bakım konseptleri

İzlenen Doğal Sönümlenme ve Temizleme Yönetimi

Doğal sönümlenme ve doğal sönümlenmenin izlenmesi konusunda danışmanlık sağlamaktayız. Doğal sönümlenme, içsel biyolojik iyileştirme ve insan müdahalesi gerektirmeyen diğer doğal süreçler olarak da adlandırılan kirleticilerin biyolojik olarak parçalanmasını, yok edilmesini ya da doğal bozulmasını içerir. Bu doğal süreçlerin güvenliğini ve verimliliğini sağlamak için, kirlenmiş alanın gelişimini ve dönüşümünü ve ayrıca doğal sönümlenmenin ilerlemesini değerlendirmek için izleme çözümleriyle yardımcı olmaktayız. Doğal sönümlenme süreçlerinin yeterli olmaması durumunda, akiferler, atık su, dökülen kirleticiler için çözümler ve diğer iyileştirme teknolojileri için doğru arıtma yöntemlerini bulmanıza yardımcı olmaktayız. Farklı alanlardaki deneyimimiz, operasyonlarınızı güvenli ve etkili bir şekilde sonuçlandırmanıza yardımcı olabilir

Madenlerin Kapatılması Hizmetleri

Hizmetlerimizin kapsadığı bir diğer alan da maden sahalarının kapatılması ve iyileştirilmesi ile ilgilidir. Yeraltı suyu yönetimi, madendeki suyu arıtma, maden şaftlarını stabilize etme ve diğer birçok madencilik uygulaması konusunda deneyime sahibiz. Uzmanlarımız, çevresel gereksinimleri karşılayan, kapatma etkinliklerinizi planlayan, işletmeden çıkarma konusunda size yardımcı olan ve madenciliği durdurduktan sonra maden arazisini temizlemenizi sağlayan bir maden kapanma planı oluşturmanıza yardımcı olmaktadır.