İnşaat projeleri için güvenlik konseptleri

Jeoteknik hizmetler, gerek risk hesaplaması gerekse çeşitli uluslararası yönergeler ve yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi açısından her zaman emniyet ve güvenlik sorunlarıyla yakından bağlantılıdır.

DMT'nin bu alandaki uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde, proje ne olursa olsun, her alanda en yüksek güvenlik standartlarını belirleyebilmekte ve müşterilerimizin katı güvenlik düzenlemelerini karşılamaları için en verimli yolları nasıl bulacağımızı belirlemekteyiz.

Test etme, belirleme ve değerlendirme yoluyla ve kalite güvence önlemleriyle (diğer unsurların yanı sıra SCC**, BGR128, SiGeKo, TRGS 519, TRGS 521'e göre) yakın çalışarak, disiplinler arası ekiplerimiz ve tanınmış uzmanlarımız sistematik ve bütünsel güvenlik çözümleri oluşturmaktadır.

Projede yer alan diğer tüm taraflarla iş birliği içinde, acil eylem kavramları için stratejiler geliştirmek ve hem beklenen hem de beklenmeyen aksaklıkların ortadan kaldırılmasını ya da yeterince azaltılmasını sağlamak amacıyla potansiyel riskleri ve en kötü durum senaryolarını belirlemekteyiz.

DMT Group'un hizmetleri şunları içerir:

 • Zeminin değerlendirilmesi
 • Teknoloji ve prosesler açısından fizibilite analizleri
 • Risklerin analizi ve değerlendirilmesi
 • Saha miktar ölçümleri
 • Yapı çukurlarının güvenceye alınması
 • Yapıların stabilize hesabı ve izlenmesi
 • Sistematik risk yönetimi ve acil eylem konseptlerinin tasarımı

Hasar analizlerinde (örneğin yeniden geliştirme projelerinde), var olan  durumu değerlendirmekte ve gerekli yenileme planlarını hazırlamaktayız.

Ayrıca, bütçe, sözleşme yönetimi ve zamanlama konularında da size ekstra güvenlik sağlamak için inşaat ve proje denetimini yönetmekten mutluluk duymaktayız.

Ayrıca, yukarıda sıralanan hizmetler, DMT'nin yıllar içinde, özellikle tünel inşaatında önemli deneyimler kazandığı yapılara olduğu kadar altyapı projelerine de uygulanabilir. 1999'dan beri, Avrupa tünellerinde düzenli güvenlik denetimleri yapmak üzere ADAC (Avrupa'nın en büyük otomobil kulübü) ile sözleşmeliyiz.

Bu alandaki uzmanlar olarak aşağıdaki ek hizmetleri sunmaktayız:

 • Yangından korunma ve havalandırma/duman tahliyesi konusunda uzman raporlarının ve güvenlik konseptlerinin hazırlanması
 • Yeraltı boşluklarının emniyete alınması
 • Dinamik yüklerin (örn. trafikten) ölçülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve tahmini
 • Güvenlik temsilcileri ve tünel yöneticileri için eğitim

Danışman, eğitmen ya da bağımsız inceleme otoritesi olarak görev yapan DMT, verimli güvenlik için tüm jeoteknik gereksinimleriniz için tek durak noktasıdır.