Mühendislikte jeofizik yöntemler

Jeofizik yöntemler, yeraltının yapısı hakkında doğru veriler ve mühendislik alanında değerli bilgiler sağlar. Hava jeofiziği aracılığıyla, yeryüzünün yanı sıra tüneller ve sondaj kuyularında tahribatsız ölçüm yapmakta ve veriler toplamaktayız. Bu ölçümler daha sonra işlenir ve sürekli bir yeraltı modeline (2 boyutlu / 3 boyutlu katman modeli) dönüştürülür. Sonuçlar daha sonra GIS ya da BIM sistemlerinde daha fazla değerlendirilmek üzere hazırlanır.

DMT, jeofizik mühendisliğinde ve özellikle jeofiziksel yeraltı keşiflerinde aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır:

 • Sismoloji
 • Potansiyel yöntem
 • Elektromanyetik prosesler
 • Açık deniz prosesleri
 • Sondaj kuyusu jeofizik araştırmaları

Jeofizik yöntemlerin uygulandığı alanlar:

 • Katman modeli ve homojen alanların belirlenmesi için jeofizik yeraltı araştırması
 • Heyelanlara, jeolojik tehlikelere ve karstik alanlara eğilimli alanlarda zemin incelemeleri ve izleme
 • Tünel yollarının jeolojik keşfi
 • Tünel açma için sismik keşif
 • Yeraltının ayrıntılı keşfi için sondaj kuyusu tomografisi, örneğin büyük yapıların temel mühendisliğinde
 • Karst keşfi ve boşluk araştırması için 3 boyutlu sondaj kuyusu radarı
 • Jeoradar ile yol yüzeyinin tahribatsız değerlendirmesi
 • Tedarik yollarının keşfi (elektrik hatları / gaz boru hatları, kanallar)
 • Kirlenmiş alanların araştırılması, örneğin terk edilmiş atık alanları (çevresel jeofizik)
 • 3 boyutlu sondaj kuyusu radarı, örneğin tuz domu keşfi ve karstik keşif için
 • Su altı zemin keşfi için hidroakustik ve batimetri

Keşif çalışmalarımızda sadece jeolojik ve jeoteknik değerlendirmelerle birleştirilmiş jeofizik incelemelere güvenmekle kalmamakta, aynı zamanda çok yönlü daha güvenilir bir sonuç için jeodezik verileri de kullanmaktayız. Örneğin, yapısal projeleriniz için daha iyi planlama güvenilirliği ve sorunsuz bir üretim akışı elde etmek için entegre çözümlerimiz kullanılabilir. DMT'de, mümkün olduğunca çevre dostu ve tahribatsız çözümler bulmaya büyük önem vererek, her bir müşteri için optimum keşif tekniklerini bir araya getirmekteyiz.

Yöntemler

Sismoloji

 • 2 boyutlu ve 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü yansıma sismiği ve kırılma sismiği (P ve S dalgaları)
 • Kırılma sismiği (CMP, GRM), kırılma tomografisi
 • Yüzey dalgası sismiği (MASW)
 • Sondaj kuyularında sismik tomografi
 • Sularda hidroakustik (deniz sismiği)
 • Dikey Sismik Profilleme (VSP)
 • Tünel sismiği (TRUST)

 

Potansiyel yöntemler

 • Gravimetri
 • Manyetikler
 • Elektriksel ve elektromanyetik prosesler: Doğru akım jeoelektrikleri, sondajlar
 • Jeoelektrik tomografi (ERT)
 • Karmaşık jeoelektrik
 • İndüklenmiş Polarizasyon (IP)
 • Kapasitif bağlaşımlı jeoelektrik (CCR)
 • Doğal gerilim ölçümleri (SP)

 

Elektromanyetik prosesler

Elektromanyetik prosesler, frekans (FEM) ve zaman bölgesinde (TDEM) gerçekleştirilebilir. DMT aşağıdaki elektriksel ve elektromanyetik yöntemleri kullanmaktadır:

 • Frekans bölgesi Elektromanyetik (FEM)
 • Zaman bölgesi Sondajı (TDEM)
 • Metal dedektörleri
 • Manyetotellürikler (MT)
 • Jeoradar/Yer Radarı (GPR)

 

Açık deniz prosesleri

Açık deniz sektöründe şu teknikleri birleştirmekteyiz:

 • Batimetri
 • Sonar ölçümler
 • Deniz Sismolojisi ve
 • Deniz Elektromanyetiği

 

Sondaj kuyusu jeofizik araştırmaları

Jeofizik araştırmaların ölçülen değerleri ve sonuçlarını jeoteknik zemin özellikleriyle ilişkilendirmek için sondaj kuyularından ya da ocaklardan araştırma yapılması gerekir. Sondaj kuyusu jeofizik araştırmaları, jeofizik ve jeoteknik arasında yerinde doğrudan bir bağlantı sağladıklarından özellikle önemlidir.

 • Standart Sondaj Kuyusu Probları
 • Optik ve akustik sondaj kuyusu tarayıcısı
 • 3 boyutlu alan tarayıcı
 • 3 boyutlu sondaj kuyusu radarı
 • Kablosuz sondaj kuyusu sondaları
 • Ankraj sondaj kuyusu sondaları