Temel Mühendisliği Araştırmaları için Temel ve Zemin İncelemesi: Projeniz için Mükemmel Başlangıç

DMT, jeoteknik alanında güvenilir, bireysel ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler, inşaat projenizin temelini oluşturur ve kaynaklarınızın optimum şekilde kullanılmasını sağlar. DMT, fizibilite çalışmaları, temel incelemesi, zemin incelemeleri ve yapısal hasar değerlendirmeleri için yanınızdaki yetkin bir iş ortağınızdır. DMT'nin test merkezlerinden uzmanlar ve uzman kuruluşlardan oluşan bağımsız disiplinler arası ekipleri, projenizin her bir planlama aşamasında size destek olacak ve tavsiyelerde bulunacaktır. DMT, yeraltı koşullarının  ilk testlerinden projenizin potansiyel çevresel etkisine dek size destek ve danışmanlık sağlamaktadır.

Uzmanlarımız, uzman planlamacıların ve inşaat işçilerinin sorunsuz eşgüdümü ve iş birliğini sağlamakta ve planlama güvenilirliğini garanti etmektedir. Desteğimizle, planlama, bütçe planlama ve devam eden operasyonlarda maksimum işlevsellik ve kârlılık konularında şeffaflık ve güvenlik elde edersiniz. Hem derin hem de yüzeysel temeller için destek sunmaktayız.

Jeoteknik mühendisliğinde proje geliştirme aşaması: Plan - Süreç - İş

Kapsamlı Saha Fizibilite Çalışmaları

Bir projenin tüm jeoteknik yönleri için danışmanlığımızın başlangıç noktası, saha analizi yaparak gereksinimlerin belirlenmesidir.

Uzmanlarımız öncelikle projenizin kalitesine ve verimliliğine odaklanmaktadır ve şantiyenizi tasarımına göre değerlendirmektedir. Uzmanlarımız, teknolojik ve süreç fizibilite analizlerini yürütür, riskleri belirleyip değerlendirir ve ilgili tüm görevler arasındaki ara-yüzleri optimize eder. Bu hizmeti sağlarken programınızı çok dikkatli bir şekilde izleyip projenize bir bütün olarak yaklaşmaktayız. Proje yönetiminin yanı sıra nitelikli ihale belgelerinin hazırlanmasında size destek olmakta ve durum saptama hizmetleri ile teklifler ve sözleşmeler konusunda size tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Potansiyel ya da mevcut sahaların analizini yaparak hem saha seçimi hem de var olan sahalar için optimizasyon seçenekleri belirleme konusunda size destek olmaktayız.

Bir bakışta diğer hizmetlerimiz:

 • Temel planlaması için zemin incelemeleri (şerit temeller, bireysel temeller, döşeme plakaları, fore kazıklar)
 • Zeminin değerlendirilmesi, temel danışmanlığı
 • Yerleşim alanlarındaki kazılar için planlama ve statik
 • Teknolojik ve süreç fizibilite analizleri
 • Jeoteknik izleme
 • Risk belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • İnşaat yönetimi
 • Proje geliştirme
 • Kabul denetimleri
 • Yapı hasar analizleri

DIN 4123'e göre inşaat sırasında hasar kanıtı ve bilirkişi raporları

Tanınmış test merkezlerimiz ayrıca, projeye özel bulguları kapsamlı bir şekilde tanımlayarak, örneğin hasarı belirlemek için ilgili görev gereksinimlerine göre değerlendiren bilirkişi raporları da yayınlamaktadır. Buradaki avantajınız, projeye başlamadan önce ya da inşaat projesinin tamamlanmasından sonra, ya da bariz bir hasar olması durumunda nesneleri inceleyerek, proje sırasında oluşan hasarı önceki hasardan ayırt edebiliriz.

Bu işlemde, inşaat projesinin etki alanı içindeki yapıların durumu hakkında geniş kapsamlı bilgiler toplamaktayız. Uzmanlarımız bulgularını ve kanıtları bir rapor halinde kaydetmekte ve belgelemektedir. Verdiğimiz hizmetler, endüstriyel ve konut binaları, diğer mühendislik yapıları ve trafik yollarını da kapsamaktadır. İnşaat sırasında verilerin bu şekilde toplanması ve belgelenmesi, etkilenen tarafların yanı sıra inşaat şirketini korumaya hizmet eder.

Özel alanımız: Maden inşaat projeleri

Şirket geleneğimiz madencilik alanındadır. Danışmanlık ve değerleme kurumu olarak, hem gayrimenkul inşaatı hem de altyapı projeleri için, terk edilmiş madencilik ve madencilik sonrasında yürütülen inşaat projelerine onlarca yıldır eşlik etmekteyiz.

Uzmanlarımız, tüm jeoteknik ve madencilik yönlerinin yanı sıra, planlanan sonraki kullanımları göz önünde bulundurarak sağlam temelli değerlendirmeler yapmaktadır. Aşağıdaki alanlarda size tavsiyelerde ve önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyarız:

 • Zemin incelemesi ve şantiyelerin değerlendirilmesi
 • Stabilite değerlendirmeleri ve uzman raporları
 • Tesis ve binaların sökülmesi
 • Kirlenmiş alanların iyileştirilmesi
 • Arazi geri dönüşümü
 • Şaft stabilizasyonu ve koruması
 • Geri çekilme ve kapanma kavramları
 • Yeraltı boşluklarının geri doldurulması
 • Temel mühendisliği

Zemin incelemeleri hakkında başka sorularınız ya da inşaat projeniz için bir hasar raporu hazırlamamızı mı istiyorsanız, bizi arayabilirsiniz.