Ekonomik Ömürlerini Doldurmuş Yer altı Madenleri

 

Sizin için derin kazıyoruz

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki 60.000'den fazla eski şaftı ve galerileri tek başına madenciliğin tarihsel gelişimi ne kadar güçlü bir şekilde şekillendirdiğini göstermektedir. Sanayileşme ve buna bağlı nüfus artışı, altyapının güçlü bir şekilde genişlemesine ve maden yataklarının hızlı bir şekilde kullanımına yol açmıştır. Özellikle güney Ruhr bölgesinde, bu genişleme yüzeye yakın taşkömürünün çıkarıldığı alanları etkilemiştir.

 

Yüksek Riskli Bir Miras

Günümüzde, bu maden sahalarının çoğu terk edilmiştir. Terk edilmiş maden arazisinin dayanıksızlığı altyapı için tehlikeli olabilir. Oyuklar, dayanıksız maden şaftlarından ve tünellerden kaynaklanabilir. Ayrıca, terkedilmiş kömür madenleri de çevresel tehlikeler sunabilir ve kamu güvenliği için bir tehdit oluşturabilir.

 

Maden Güvenliğinde On Yılların Tecrübesi

Maden güvenliği, danışmanlarımız için başlangıç noktasıdır. Onlarca yıldır birçok yetkili, madencilik şirketlerinin yasal varisleri ya da etkilenen işletmeler, madencilik miraslarını değerlendirmek ve güvence altına almak için DMT'nin performansına güvenmiştir. Eski maden arazisini yeniden kullanmadan önce ya da bir ıslah projesi sırasında uzmanlarımız arazi yönetimi, temizlik ve inşaat planlaması konusunda yardımcı olmaktadır. Maden tünellerinin ve şaftlarının yeraltı araştırmalarını yürütmekte, su yönetimine yardımcı olmakta ve önceki madencilik operasyonlarının projeniz için oluşturabileceği tehdidin azaltılmasına yardımcı olmaktayız.

Mühendislerimiz, eski madenlerle ilgili konularda destek, uzman görüşü ve tavsiye sağlamaktadır. Yüzeyin yapısal bütünlüğünü kalıcı olarak geri kazandıran konseptler geliştirmekteyiz. Ekiplerimizle disiplinler arası bir temelde çalışmakta ve sahadaki durumu jeoteknik ve madencilik açısından analiz etmekteyiz. Hasar olaylarının ele alınmasında anında tepki vermekte ve müşterilerimize daha ileri önlemlerde destek olmaktayız.

Terkedilmiş Maden Sahaları

 • Yüzeye yakın eski şaftların ve maden işlerinin değerlendirilmesi ve emniyete alınması
 • Kavramlar, planlama, çalışmalar
 • Ekonomik değerlendirmeler
 • Stabilite değerlendirmeleri, uzman görüşleri
 • İhale, saha yönetimi
 • Madencilik ve jeoteknik ifadeler
 • Şaft geri doldurma/şaft bakımı
 • Geri çekilme konseptleri, sızdırmazlık sistemleri
 • Jeoteknik ve maden etüdü çalışmaları ve değerlendirilmesi
 • Risk analizi / risk yönetimi
 • Fizibilite çalışmaları
 • Stabilite çalışmaları, uzman görüşleri

Maden İnceleme Hizmetleri

 • Maden haritalarının ve planlarının değerlendirilmesi/yorumlanması
 • Tarihsel araştırma/hukuki araştırma
 • Madencilikle ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, yönetimi ve arşivlenmesi
 • Coğrafi bilgi (GI) sistemleri, veri tabanları
 • Modelleme, Görselleştirme
 • Madencilik hasarı hakkında uzman görüşleri

Uzmanlarımız, kullanılmayan maden sahaları ile ilgili tüm sorularınızı yanıtlamak için memnuniyetle hizmetinizdedir.