İnşaat Proje Yönetimi: DMT ile güvenli ve başarılı planlama

Tek bir yerden insan ve bina koruması için planlama ve maliyet güvenliği: Yapı mühendisliğinin her alanında inşaat proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerimizle yanınızdayız. Uzmanlarımız, proje yönetiminin tüm alanlarında size tavsiyelerde bulunabilir ve jeoteknik alanında mevcut olan karmaşık hizmetler aracılığıyla size rehberlik edebilir. Sizin için doğru bireysel çözümü bulmanızda size yardımcı olabiliriz.

Ayrıca, projelendirmeden uygulamaya ve tamamlamaya kadar projelerin bireysel aşamalarında size eşlik etmekteyiz. Sağladığımız hizmet, bütçe ve proje takvim anlaşmaları çerçevesinde hızlı tepki ve uyum gerektiren değişen koşullara ve beklenmedik durumlara esnek bir şekilde tepki vermenizi sağlar.

Proje kârlılığı ve personel güvenliğinden sağlıklı bütçe planlamasına kadar kapsamlı güvenlik, danışmanlık ve hizmetlerimizin odak noktasıdır. Diğerler hizmetlerimizin yanı sıra aşağıdaki alanlarda destek sunmaktayız:

 • Yapı ve inşaat
 • Altyapı
 • Temel mühendisliği
 • Terk edilmiş madencilik sahaları
 • Madenciliğin etkileri
 • Yenileme ve yükseltme
 • Yeniden doğallaşma

Projenizin aşağıdaki alanlarında sizin için ilgilenebiliriz:

 • Zemin değerlendirmesi
 • Teknolojik ve proses fizibilite analizi
 • Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Ara-yüzlerin değerlendirilmesi ve optimizasyonu
 • Tasarım ve uygulama planlamasının yürütülmesi
 • Hafriyat, temel, drenaj ve diğer zemin işleri için eksiksiz tasarım ve bütçeleme hizmetleri
 • Zaman çerçevesinin tahmini

Ayrıca, sözleşmeli tüm hizmetlerin zorunlu standartlara ve yasal düzenlemelere uygunluğunu denetleyerek, projenizi planlama yasasına göre koordine etmekteyiz. Bu ihale ve ihale sonrası aşamalar ayrıca şunları içerir:

 • Nitelikli ihale dokümanlarının hazırlanması
 • Alt yüklenicilerin seçimine ilişkin tavsiyeler
 • Sunulan tekliflerin incelenmesi
 • Özel tekliflerin değerlendirilmesi
 • Sözleşme uzlaşmalarının desteklenmesi ve yürütülmesi
 • Sözleşmelerin hazırlanması

İhale sonrasında, diğer hizmetlerimizin yanı sıra aşağıdaki hizmetleri de üstlenmekteyiz:

 • İnşaat ve proje yönetimi
 • İnşaat denetimi
 • İş ve ara-yüzlerin eşgüdümü
 • Program izleme
 • Hizmetlerin kabulü ve kalite güvencesi
 • Bütçe denetimi ve muhasebesi
 • Sözleşme ve Talep Yönetimi

İnşaat denetimi ve tehlikeli maddelerin iyileştirilmesi

Ayrıca müşteri adına şantiye denetimi ve saha yönetimini ya da yüklenici firma adına saha yönetimi ve proje yönetimini de üstlenmekteyiz. Bu, aşağıdaki hizmetleri içerir:

 • Kirleticilerin iyileştirilmesi, söküm projelerinin ve inşaat mühendisliği çalışmalarının denetimi
 • İnşaat hizmetlerinin ihale edilmesi, sonuçlandırılması ve faturalandırılması
 • Proje takvim süreleri, maliyetler ve kalite açısından sözleşmeye uyumun sağlanması
 • Talep yönetimi

Ayrıca düzenli depolama sahası inşaatı ve stok yönetimi alanlarında da kendi bünyemizde ve/ya da dış denetimimiz çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Bu hizmet, tesisin devam eden işletimi ve sonraki bakımı için geçerlidir.

İster inşaat proje yönetiminizi tamamen DMT'ye emanet edin, ister sizi desteklememize izin verin, proje tamamlandıktan sonra bile, bireysel proje aşamalarında yer alan tüm tarafların entegrasyonu ve iş birliği yoluyla sinerjilerden yararlanmaya ve çıkarlarınızı korumaya odaklıyızdır.