Arazi Dolgu Mühendisliği: DMT ile güvenli ve verimli

İhaleden düzenli dolgu alanlarında dış izlemeye dek DMT, düzenli dolgu  alanlarının ve diğer endüstriyel atık alanların yönetimi için güvenilir iş ortağınızdır. Uzmanlarımız, sahalarınızın inşası, iyileştirilmesi, hizmetten çıkarılması ve dış izlemesi gibi düzenli dolgu yönetimi teknolojisi ile ilgili tüm sorularınızda size destek olmaktadır. Uzmanlarımızın düzenli depolama sahalarıyla ilgili uzun yıllara dayanan deneyimlerinden yararlanın. Mühendislik ekiplerimiz, optimum, güvenli bir proje yürütme elde etmenize ve maliyetleri, bütçeyi ve süreleri her zaman verimli bir şekilde denetlemenize yardımcı olmaktadır.

Dolgu toplama alanları ve dolgu depolarını yöneten düzenlemeler, atıkların her biri farklı özelliklerle karakterize edilen belirli alanlara tahsis etmesini sağlar. Yeni atık alanları planlarken ya da var olanları genişletirken, özellikle atık alanlarının bölümlerinin ve hatta tüm sahaların hizmetten çıkarılması sırasında, dikkate alınması gereken kapsamlı inşaat gereksinimleri ve planlama yasalarına uyulması gerekmektedir. Hizmetlerimiz her zaman var olan geçerli standartları ve yönergeleri dikkate almaktadır.

 • Onay planlaması
 • Detaylı tasarım
 • İhale
 • İnşaat denetimi
 • Dış izleme

Ayrıca, düzenli depolama yönetmeliğinin gerekliliklerine uygun olarak düzenli depolama sahalarının inşası, iyileştirilmesi ve hizmetten çıkarılmasının belgelenmesi.

Uzman ekiplerimiz, uzun yıllar boyunca denenmiş ve test edilmiş özel hizmetler aracılığıyla güvenli ve temiz yaşam alanları yaratmaktadır. Disiplinler arası ekipler bütüncül bir proje yaklaşımı benimsemektedir ve sizi belediye atık alanları, tehlikeli atık alanları ve atıl madde düzenli depolama sahalarının planlanması, iyileştirilmesi ve hizmetten çıkarılmasında desteklemektedir. Etkinliklerimiz ayrıca sızıntı suyu / su sızıntısının izlenmesi ve arıtılmasıyla dolgu gazının saptanması ve kullanımını da içermektedir.

Değerlendirmelerden sızdırmazlığa: Düzenli depolama sahası mühendislik hizmetlerimiz

Dolgu sahaları, hiçbir çevresel tehdit oluşturmayacak şekilde tasarlanmalı ve kapatıldıktan sonra emniyete alınmalıdır. Hizmetlerimiz, riskleri erken bir aşamada belirlemenizi ve denetlemenizi sağlamaktadır. Ayrıca uzmanlarımız, yayılan dolgu gazının enerji üretimi için kullanılması gibi var olan doğal kaynaklardan nasıl yararlanabileceğiniz konusunda size tavsiyelerde bulunabilir. Bu sayede size yeni fırsatlar açmakta ve daha kaliteli bir yaşam için ön koşul oluşturmanıza yardımcı olmaktayız.

Dolgu sahası mühendisliğinin aşağıdaki alanlarında yardımcı olmaktan mutluluk duyarız:

 • Atık kalitesinin belirlenmesi
 • Atık inceleme yöntemleri
 • Dolgu alanlarının değerlendirilmesi ve seçimine ilişkin ilkeler
 • Düzenli dolgu alan planlaması için Çevresel Etki Değerlendirmeleri (ÇED)
 • Atık döküm alanlarının teknik tasarımı ve inşaatı
 • Sızıntı suyunun dışlanması
 • Dolgu gazı kullanımı
 • Hizmetten çıkarma kapsamında stabilite garantisi dahil olmak üzere sızdırmazlık sistemleri
 • Altyapı ve drenaj sistemlerinin planlanması
 • Geriye dönük bakım önlemleri