Jeoteknik İzleme

Şantiyenizdeki titreşimleri belirlemek ister misiniz? Madencilik operasyonunuzun üzerindeki yüzeye depremselliğin etkisini bilmeniz mi gerekiyor? Yapı ocak duvarlarınızın eğimi ile ilgili kesin bilgiye mi gereksiniminiz var? Tesislerinizin konumu, tehlike altındaki şev alanları ve hatta açık deniz platformları ile ilgili doğru izleme sistemleri arıyorsanız, DMT Jeoteknik İzleme size inşaat mühendisliği, madencilik, petrol ve gaz sektörlerindeki yılların deneyimiyle geliştirilen uygun, geleceğe dönük teknoloji ve hizmetler sunmaktadır.

DMT'de, tekli işlemlere bağlı değiliz ve tipik olarak jeoteknik mühendisliği, jeodezi, jeofizik ya da gürültü emisyonu ve titreşim alanlarından çok çeşitli izleme verileriyle çalışmaktayız. Şirket içi yazılım çözümümüz "DMT SAFEGUARD", veri yönetimi ve analizi için çevrimiçi veri-tabanı destekli bir sistemdir ve karmaşık izleme ve alarm ağlarımızın temelini oluşturur. DMT SAFEGUARD, verilerinizin günde birkaç kez ya da saniyede 1000 defadan fazla sağlanması ve kaydedilmesine bakılmaksızın aletler, iletişim, raporlama,erken uyarı,alarm dizilerini denetler ve düzenler. Sistem ayrıca sıcaklık, su seviyesi, depremsellikten HD video akışlarına kadar her türlü coğrafi veriyi kaydetmek için kullanılabilir.

Bu temelde, size ve özel izleme gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirilmiş ölçüm sistemleri tasarlamakta, kurmakta ve işletmekteyiz; uzman jeologlarımız, jeofizikçilerimiz ve jeoteknik mühendislerimiz ise, toplanan verilerin değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanmasında size yardımcı olmaktadır. DMT'nin Yer Hareketi ve Titreşim Ölçümleri için Uzman Kuruluşları tarafından ekstra destek sunulmaktadır.

Coğrafi İzleme Aletleri

Uzmanlığımıza ve coğrafi izleme hizmetlerimize ek olarak, coğrafi izleme araçları ve yazılımları da sunmaktayız. SUMMIT serisi sismograflarımız, farklı ve zorlu koşullarda sismik ölçümler için mükemmeldir. SUMMIT M Vipa, özellikle sismik izleme için yaratılmıştır.

Özelleştirilmiş coğrafi izleme araçlarına gereksiniminiz varsa, kişisel coğrafi izleme araçları çözümünüzü oluşturabiliriz.

DMT jeoteknik izleme - genel uygulama alanları:

 • Madencilik, petrol ve gaz endüstrisi ya da yenilenebilir enerji alanında, yer üstü, yeraltı ya da kuyu içi alanları da olmak üzere, yapay ve doğal sismisiteyi izlemek ve incelemek için son derece duyarlı aygıtlarla sismolojik izleme
 • Ulusal ve uluslararası standartlara göre endüstriyel tesislerde ve inşaat mühendisliği alanarında (inşaat çalışmaları öncesinde, sırasında ve sonrasında) sınır değerlerin izlenmesi için tescilli, en son ölçüm teknolojisini kullanan titreşim ölçümleri ve emisyon denetimi
 • Özellikle yapı inşaatı ve inşaat mühendisliği projelerinde, en son ölçüm teknolojisi kullanılarak yakınsama, çatlak ve boşluk genişliği, su seviyesi, su basıncı, boşluk basıncı, sıcaklık ve diğer parametreleri belirleyerek nesne değişikliklerinin jeoteknik olarak izlenmesi
 • GNSS, hassas GPS’ler, lazer tarayıcılar, uzaktan algılama yöntemleri ve daha fazlasını kullanan karmaşık jeodezik ölçüm sistemleri aracılığıyla yapı ve inşaat mühendisliğinde, petrol ve gaz endüstrisinde ve madencilikte yer yüzeyinin, altyapı nesnelerinin, bentlerin ve şevlerin yer hareketlerinin ve deformasyonlarının izlenmesini sağlamaktadır

Güvenlik sizin avantajınızdır - neden DMT Jeoteknik İzleme'yi seçmeniz her zaman işe yarar:

 • Geliştirilmiş proje güvenliği ve kolaylaştırılmış risk yönetimi: ilgili tüm bilgilere erişim sayesinde hassas alanların hızlı tanımlanması
 • Yüksek proje güvenilirliği: sürekli veri erişimi için çoklu yedekli sistem mimarisi, akıllı güç yönetimi ve gelişmiş iletişim teknolojisi - çevrimiçi, mobil ve gerçek zamanlı
 • Maksimum esneklik: mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon ve üreticiden bağımsız olarak herhangi bir sensorun bağlantısının yanı sıra her tür ve formatta veri
 • Önemli zaman tasarrufu: Tam otomatik analiz ve raporlama dahil olmak üzere verilerinizin anlaşılması kolay, kullanıcı dostu analizi ve görselleştirilmesi
 • Tüm izleme bilgilerinin maksimum kullanılabilirliği: deneyimli ve eğitimli teknisyenler tarafından kurulum, bakım ve destek dahil olmak üzere kanıtlanmış, güvenilir ve son teknoloji ölçüm sistemlerinin ve sensörlerin kullanımı
 • Profesyonel, uluslararası deneyimli personel tarafından desteklenen yeni ya da devam eden projelere hızlı ve sorunsuz entegrasyon
 • Optimum verimlilik: tek elden hizmet, yüksek derecede entegrasyon ve otomasyon, özelleştirilmiş sistem yapılandırması, entegre alarm ve kritik durumlarda hızlı yanıt
 • Sertifikalı uzmanlarımızın profesyonel desteği ve uzman görüşleri sayesinde azaltılmış riskler ve tehlike potansiyelleri

DMT profesyonel izleme hizmetleri - sizi şu konularda desteklemekteyiz:

 • Gerekli onaylar dahil bireysel danışmanlık ve planlama
 • Jeodezik, jeofizik, jeoteknik ve hidrolojik sensörler ve ölçüm sistemleri ile özelleştirilmiş çok sensörlü izleme ağlarının sistem kurulumu ve devreye alınması
 • Yüzeyde, yeraltında, açık denizde ve karada en son ölçüm teknolojisinin uygulanması
 • Federal yönetmeliklere göre en yüksek standartlarda ölçüm, dokümantasyon ve analiz (örn. DIN 4150, ÖNORM S 8020)
 • Tüm ölçüm çalışmalarının yürütülmesi - ya da uzaktan yönetim ve alarm fonksiyonlu kalıcı ölçüm sistemlerinin kurulması
 • Patlamaya açık alanlar için özel çözümler ve ölçüm cihazları (ATEX sertifikalı ölçüm sistemleri)
 • Herhangi bir proje boyutu için ölçeklenebilir fazla yedekleme ile merkezi veri analizlerinde güvenli veri depolama
 • Herhangi bir veri formatının, sensör tipinin ve ekipman üreticisinin entegrasyonu
 • Özelleştirilmiş, internet tabanlı veri tabanlarının ve GIS uygulamalarının geliştirilmesi ve entegrasyonu
 • Kapsamlı yazılım araçlarını kullanarak veri işleme, analiz ve uzman değerlendirmesi
 • Güvenli bir internet portalı üzerinden WebGIS desteği ve kapsamlı denetim fonksiyonları ile sonuçların çevrimiçi görselleştirilmesi ve teslimi
 • Sahada kısa mesaj, e-posta ya da sinyal cihazları aracılığıyla özelleştirilebilir alarm işlevleri ve uyarı mesajları
 • Yer hareketleri ve titreşimler için sertifikalı uzman kuruluşlar tarafından kapsamlı veri analizi ve değerlendirmeleri