Söküm ve dışlama kavramları için hizmetler

Kullanılmayan yapıların yıkılması ya da endüstriyel tesislerin ekonomik olarak verimli ve çevre dostu bir şekilde sökülmesi için öncelikle bina ve yapı malzemelerinin zehirli maddeler açısından incelenmesi gerekmektedir.

Potansiyel tehlike analizine dayalı olarak, DMT, planlı ve seçici bir söküm sağlayarak, saha için özel olarak bir söküm ve dışlama kavramı geliştirmektedir. Amacımız, sistematik olarak dışlanacak malzeme hacmini en aza indirmeyi ve aynı zamanda geri dönüştürülebilecek malzeme miktarını en üst düzeye çıkartmaktır..

Sadece potansiyel tehlike analizleri hazırlamak ve söküm projelerini planlamakla kalmamakta, aynı zamanda hizmetten çıkarmanın tüm aşamalarında uzman gözetimi sağlamaktayız.

Devre dışı bırakma alanındaki hizmetlerimiz:

 • Mevcut yapı ve tesislerin değerlendirilmesi
 • Söküm projelerinin uzman izlemesi
 • Yapı kirletici kayıtlarının hazırlanması
 • Ortam havasının ölçümü
 • Söküm konseptlerinin planlanması ve hazırlanması
 • Bertaraf olanaklarının değerlendirilmesi
 • Bertaraf konseptlerinin hazırlanması
 • İyileştirme olasılıklarının belirlenmesi
 • Atık dışlanması (atık yönetiminin koordinasyonu)
 • Planlama, ihale, sonuçlandırma ve faturalandırma
 • Maliyet değerlendirmeleri ve maliyet-fayda analizleri

Uzmanlarımızın deneyimi sayesinde projeleriniz için en iyi çözümü bulmanızı sağlamaktayız. Projenin niteliksel ve ekonomik başarısı için DMT'ye güvenin.