Ölçüm ve Coğrafi Bilgi

DMT'deki ölçüm ekibi, altyapı, tünelcilik ve madencilik sektörleri için uzmanlaşmış ve denetim ölçüm araştırmaları gerçekleştirerek dünyanın her yerinde çalışmaktadır. Müşterilerimiz, kendi ölçüm ekipman ve aygıtlarımızı geliştirirken uzun yıllara dayanan deneyimimizden ve kendinden emin uzmanlarımızdan yararlanmaktadır. Yüksek nitelikli ekibimiz, aşağıdaki hizmetler dahil en karmaşık ölçüm görevlerini çözmenize ve yürütmenize yardımcı olmaktan mutluluk duymaktadır:

 • Temel ağların belirlenmesi
 • Yüksek duyarlı karasal ölçüm
 • GNSS ölçümleri aracılığıyla proje ağlarının kurulması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Karmaşık ölçüm görevleri için danışmanlık, tasarım ve kavram geliştirme
 • Ölçüm aygıtlarının seçimi için doğruluk tahminleri
 • Denetim ölçümleri
 • En yüksek doğrulukta yönlü ölçümler
 • Takometrik ölçümler ve travers ölçümleri
 • 3 boyutlu yakalama
 • Statik ve dinamik madencilik çökmesinin 3 boyutlu hesaplamaları
 • CBS kullanıcı ara yüzleri ile veri tabanlarının programlanması
 • GPS ölçümleri
 • Tünel yönlendirme ve ölçme
 • Hacimlerin ve enine kesitlerin belirlenmesi
 • Lazer tarama ve 3 boyutlu modeller
 • Uydu tabanlı radar interferometrisi

Tünel Açma ve Boru Döşemede Özel Amaçlı Ölçümler

Tünel inşaatı ve boru döşeme alanındaki hizmetlerimiz, 3 boyutlu lazer tarama incelemelerini, yüksek hassasiyetli jiroskoplarımız DMT Gyromat 2000/3000/5000 ile bağımsız denetim ölçümlerini ve tanınmış ağ ayarlama programlarını kullanarak jeodezik ayarlamayı kapsamaktadır. Elimizde bulunan 50'den fazla Leica GNSS/GPS jeo-sistemi ve 10 jiro-ölçüm sistemi ile, jiro tünel ölçüm gereksinimlerinize uygun en modern ekipmanı her zaman sunabilmekteyiz ve ekipmanın düzenli bakımını ve dikkatli bir şekilde kalibre edilmesini sağlayarak beklenen yüksek ölçüm kalitesini garanti etmekteyiz.

  Madencilikte Özel Amaçlı Yeraltı Ölçümleri

  Ayrıca, özel amaçlı yeraltı ölçümleri alanındaki karmaşık görevler ve prosedürleri müşterilerimiz için değerlendirebiliriz:

  • Yönlendirme ölçümü yapmak
  • Dielektrik ölçümü
  • Şaft ölçümü
  • Performansı analiz etmek ve bir 3 boyutlu model oluşturmak için 3 boyutlu lazer tarama
  • İzleme

  Örneğin, temel ağlardan herhangi bir derinliğe kadar maden şaftları aracılığıyla koordinatların, taramaların, ölçümlerin ve yönlendirmenin yüksek hassasiyetli aktarımı yoluyla yüzey ölçüm ızgarasına bağlantı ile madenlerin tamamen yeniden yönlendirilmesini hesaplamaktayız.

  Eşi benzeri olmayan kinematik şaft ölçüm sistemlerimizle, şaftların geometrik ve foto-gerçekçi dokümantasyonunu hızlı, güvenli ve en yüksek doğrulukla gerçekleştirmekteyiz. Ek olarak, özel olarak geliştirilmiş sondaj kuyusu tarayıcıları kullanarak, terk edilmiş maden ocaklarında ya da karstik alanlarda bulunanlar gibi erişilemeyen boşlukların haritalandırılması için ölçümler yapmaktayız. Yer yüzeyinin hareketlerini ya da geniş alanlardaki şevleri saptamak söz konusu olduğunda, uydu tabanlı ve karasal radar interferometri hizmetleri de sunmaktayız. Herhangi bir eğimli yüzeyin stabilitesini izlemek için ideal olan, açık maden ocaklarında kullanım için özel olarak tasarlanmış radar interferometrelerimizin sağladığı verilerle projelerinize ek katkıda bulunabiliriz.

  Ölçme ve Lazer Tarama için Güvenlik Önemlidir

  Güvenlik etkeni, hizmet yelpazemizde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle DMT'nin portföyü, ATEX'e göre en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan, tehlikeli alanlarda kullanım için özel ölçüm aygıtları da içerir. Patlama riskinin eşit derecede yüksek olduğu açık deniz platformlarının ve kimyasal tesislerin ölçümü ve izlenmesi için, yine tüm güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak ultra yüksek duyarlıkta hareket izlemenin yapılmasını sağlayan, kendinden güvenli GNSS alıcıları ve antenleri sistemi sunmaktayız.

  Ayrıca, güvenlik açısından önemli kabul edilen yeraltı madenlerinin ve boşluklarının 3 boyutlu lazer taraması için patlamaya dayanıklı bir ZF lazer tarayıcı sunmaktayız.

  Coğrafi bilgi: CBS teknolojileri ve coğrafi bilgi

  Tematik haritalar ve uzaktan algılama verileriyle birlikte ölçüm, jeolojik ve jeofizik incelemelerden elde edilen sonuçlar, değerlendirme için tek tip bir jeodezik temel oluşturmak üzere derlenmektedir.

  Konumsal ya da konumsal olmayan veriler aktarılabilir, modellenebilir, uyumlu duruma getirilebilir ve yeniden işlenebilir ve GIS ve CAD veri formatları, internet hizmetleri, veri formatları ve çeşitli veri tabanları gibi 300'den fazla farklı veri kaynağının içe aktarılması, analizi, dönüştürülmesi ve görselleştirilmesi gerçekleştirilebilir.

  DMT, belirli coğrafi verilerinizi ve projenizin sorunlarını ele almak için uyumlu duruma getirilmiş GIS yazılımı ve sistemlerinin programlanması ve kurulumundan çalıştırılmasına kadar tam hizmet sunmaktadır:

  • Yerel ağdaki masaüstü sürümü
  • Mobil uygulama
  • İnternet tabanlı CBS uygulaması

  DMT ayrıca genel ya da iç jeo-portallar için bir dizi sistem desteği ve barındırma sağlamaktadır.  İnternet uygulamalarınızın performansı ve verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, TÜV NORD veri merkezindeki ArcGIS sunucusuna dayalı son teknoloji bir sunucu mimarisi ile garanti edilmektedir.

  GIS hizmetlerini tamamlamak ve karmaşık bir izleme ve uyarı sistemi oluşturmak için DMT, kendi yazılımı olan DMT SAFEGUARD'ı sunmaktadır. Bu veri tabanı destekli sistem, tüm izleme verilerinizin yönetimi, analizi ve çevrimiçi görüntülenmesi için tasarlanmıştır. Jeomatik uzmanlarımız size GIS çözümlerimiz hakkında tavsiye vermekten mutluluk duyacaktır.