Keşif projeleri için aygıt geliştirme ve ölçüm sistemleri

Yüz yılı aşkın bir süredir DMT, jeofizik, jeodezik ve jeoteknik ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve satılmasıyla ilgilenmektedir. Bu sistemler, doğal kaynakların aranmasında, yeraltı mühendisliği ve tünelcilikte, çevre çalışmalarında ve şantiye zemininin araştırılmasında günlük olarak kullanılmaktadır. DMT mühendisleri çalışmalarını her zaman yenilikçi teknolojilere ve akıllı sistem kurulumlarına dayandırmıştır ve bu onlara dünya çapında tanınırlık kazandırmıştır.

Ekipman mühendisliği bölümümüz prototipler geliştirmekte ve oluşturmakta, aletleri seri üretime hazır hale getirmekte ve ticari olarak mevcut sistemleri özel amaçlar için değiştirmektedir.

Projeler, geleneksel alet ve ekipmanlarla yapılamadığında, geliştirme ekiplerimiz yeni seçenekleri belirlemek için proje odaklı geliştirme ve araştırma yürütmektedir. Örneğin, özel gereksinimlerinize dayalı olarak yeni aletler ve sistemler geliştirmekte, özel yazılımlar yazmakta ve üretim süreçlerini planlamakta ve optimize etmekteyiz.

Geliştirdiğimiz aletleri kendi kalibrasyon laboratuvarımızda kalibre etmekteyiz.

Ölçüm ve kayıt sistemlerimizi ürün sayfalarında bulabilirsiniz.