Jeotermal Kaynaklar: Potansiyeli Ortaya Çıkarmak

Temiz ve sürdürülebilir - Sonsuz bir çevre dostu enerji kaynağı, yeryuvarımızın kendisinden gelen ısıdır.  Bireysel hizmetlerimiz ya da eksiksiz çözüm paketlerimizle bu kaynağı bulgulayabilir, değerlendirebilir ve kullanabilirsiniz.  Proje aşamanız ne olursa olsun, DMT olarak bu bilgi birikimine sahibiz.

İklim dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına olan istemin artmasıyla, ayaklarımızın altında olan bu değeri artık görmezden gelemeyiz!

Yeryuvarımızın derinliklerinden ısı enerjisi çekmek için çeşitli teknikler şu anda Almanya'da ve dünyanın diğer ülkelerinde test edilmektedir.  Derin jeotermal problar, derin yeraltı suyu akiferlerinin kullanımı ve sıcak kuru kayalar da bunların içindedir.  Eski maden çalışmalarının ve maden suyunun potansiyeli de jeotermal kullanım için test edilmektedir.

DMT: Jeotermal enerji için ortağınız

15 yılı aşkın bir süredir DMT, çeşitli teknikler kullanan ve profesyonel jeofizik alet sağlayarak çok sayıda jeotermal proje için danışmanlık yapmıştır.  Jeotermal enerji ile bağlantılı olarak, doğru sahayı bulmanıza, sondaj risklerini azaltmanıza, güvenliği artırmanıza, maliyetleri en aza indirmenize ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olmak için bir dizi tek hizmet, birleşik hizmetler ve eksiksiz çözüm paketleri sunmaktayız.

Uluslararası jeotermal enerji sektörlerinde en önemli olana odaklanıyoruz - Arama.  Tipik olarak DMT'nin bu alandaki hizmetleri, 2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik incelemelerin planlanması, yürütülmesi ve sonrasındaki analizi, yeraltı modellemesi, simülasyonu ve sondaj programı planlamasını içerir.  Jeotermal projenizi başarılı kılmak için gereksinim duyduğunuz bilgileri size sağlamak için yüksek nitelikli profesyonellere ve mümkün olan en iyi aygıtlara sahibiz.

Ek olarak, mikrosismik olay izleme, çevresel etki ve yüzey etkisi değerlendirmeleri gerçekleştirmekteyiz ve pompalarınızı izlemek için amaca yönelik oluşturulmuş çevrimiçi durum izleme sistemi PlantSafe'i sağlamaktayız.

Jeotermal projeniz hangi aşamada olursa olsun, uzmanlarımız size tavsiyelerde bulunmaya hazırdır.  Yapmanız gereken bizimle iletişime geçmektir!

AĞLARIMIZ

DMT, Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA), Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC) ve Yenilenebilir Enerjiler Federal Birliği (BEE) gibi ulusal ve uluslararası ağlara entegre olduğumuz dünyanın en büyük ikinci jeotermal derneği olan Bundesverband Geothermie e.V.'nin bir üyesidir.

Ayrıca, amacı bu enerji formunun daha da geliştirilmesini desteklemek olan GDBM'nin Jeotermal Enerji Uzman Komitesi'nde temsil edilmekteyiz.  Düzenli komite toplantılarına proje geliştiriciler ve operatörler, üniversiteler, mühendislik şirketleri, tedarikçiler ve yetkililer katılmaktadır.  Odak noktası, eski madenlerden gelen ılık suyun yanı sıra derin jeotermal enerji, yani kuyu madenciliği yoluyla zemin ısısının toplanması üzerindedir.

2017'den beri DMT, çevre sektöründe yenilikçi şirketler, araştırma ve eğitim kurumları ve çeşitli kamu kurumlarından oluşan bir ağ olan “Greentech.Ruhr'un” da üyesidir.  Greentech.Ruhr projesi, amacı Ruhr Metropolü'nü çevre hizmetleri ve çözümlerinin geliştirilmesi ve sağlanması için dünya çapında lider alan olarak tanıtmak olan Business Metropole Ruhr GmbH'nin bir girişimidir.

DMT, gelecek için temiz, sürdürülebilir çözümler bulmaya kendini adamıştır!

DGE-ROLLOUT (EU INTERREG)

DMT, Kuzey-Batı Avrupa'daki AB INTERREG programı DGE-Rollout'un (Derin Jeotermal Enerji Dağıtımı) ortağıdır.

DGE-ROLLOUT Projesi'nin hedefi, Kuzey-Batı Avrupa’da GHG emisyonlarını azaltmak için yüksek enerji tasarrufu potansiyeline sahip sektörlerde düşük karbonlu teknolojilerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin alımını kolaylaştırmaktır.

Bu Proje kapsamında DMT, derin jeotermal enerji kullanımı için arama ve mühendislik desteği sağlamaktadır, paydaşlar ve yatırımcılar için ilk bilgi kaynağıdır ve jeotermal enerji kullanımının halka saydamlığını ulaştırmaktadır.

DMT'nin etkinlikleri şunlardır:

 • Yeraltı Isı Akışı simülasyonu: DMT, sondaj riskini azaltmak, sondaj programını planlamak ve sıcak su işleme tesislerinin parametrelerini en elverişli duruma getirmek için yeraltı ısı akışı modelleri sağlamaktadır.
 • Ruhr Bölgesi Jeolojik Atlası: DMT, Ruhr Bölgesi'ndeki sondaj riskini azaltmak için bir Jeolojik Atlas üretmek için Kuzey Ren Vestfalya Jeoloji Servisi'ni desteklemektedir.  Kömür madenciliğinden elde edilen arama verileri erişilebilir ve kullanılabilir duruma getirilecektir.
 • Bochum Bergbau-Museum’daki Sismolojik Veri Merkezi: DMT, GZB ile birlikte, sismolojik verilerin otomatik gerçek zamanlı gözlemini sağlamak için bir sismik izleme ağı kuracaktır.  Gerçek zamanlı konum ve olay değerlendirmesi sağlayacak ve indüklenen sismisiteyi halka saydam duruma getirecektir.
 • Arama Desteği: DMT, paydaşlara jeotermal kaynakların yeraltı araştırmaları konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

Avrupa Birliği, yapısal ve yatırım politikaları aracılığıyla "Avrupa bölgesel işbirliğini" desteklemektedir.  INTERREG programı, yenilikçi proje fikirleri geliştirmek ve somut yeni sonuçlar sunmak için bir çerçeve sağlamaktadır.  Ulusal, bölgesel ve yerel ortaklar arasında ulus-ötesi iş birliğini desteklemektedir.  Kuzey-Batı Avrupa altı program alanından biridir.

INTERREG Kuzey-Batı Avrupa hakkında daha fazla bilgi

HİZMETLERİMİZ

Her türlü doğal kaynağın aranmasında onlarca yıllık deneyim ile ulusal ve uluslararası jeotermal sektöründeki ana odak noktamız da bu proje aşamasındadır.  Jeotermal yatakların bulunmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olmaktayız.  İlgili hizmetler genel olarak 2 boyutlu/3 boyutlu sismik ölçümlerin planlanması ve yürütülmesi, bunların değerlendirilmesi, yeraltı modellemesinin yanı sıra simülasyon ve sondaj programı planlamasıdır.

Ayrıca mikrosismik olay izleme, çevresel etkilerin ve dünya yüzeyine etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra kendi ürünümüz PlantSafe'i kullanarak sistemlerinizin çevrimiçi durum izlemesi uzmanlığımızın önemli bir alanıdır.

Ayrıca yangından korunma, işletme güvenliği, santral inşaatı, sertifikasyon vb.  hizmetler de gerek DMT gerekse TÜV NORD GROUP bünyesindeki kardeş şirketlerimiz tarafından sunulabilmektedir.

 • Arama
 • Kaynak Değerlendirmesi
 • Saha İncelemesi
 • İzleme
 • İşletme Mühendisliği
 • İşletme Güvenliği
 • Belgelendirme

Bireysel hizmetler ve kullandığımız süreçler ve aygıtlar hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizdeki ilgili sayfalara uğrayın ya da bizimle iletişime geçin.  Size özel gereksinimlerinize uygun hizmetler konusunda tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız.

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetimi – Projenizi Koruma

DMT'nin Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre yönetim sistemi içinde, kararlı bir liderlik ve rollerin ve sorumlulukların net bir şekilde dağılımı, kapsamlı değerlendirme ve risk yönetimiyle bitirilir.  Sonuç, en aza indirilmiş kaza ve işle ilgili hastalık riskidir.  Ayrıca ekiplerimiz son derece profesyoneldir ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde çalışmaktadır, böylece çevre kirliliği ve zararı en aza indirgenmektedir.

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre yönetim sistemimiz en yüksek uluslararası standartlara dayanmaktadır:

 • ISO 9001 - Kalite Yönetimi
 • ISO 14001 - Çevre Yönetimi
 • OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Ayrıca, sektöre özel kuruluşların oluşturduğu yönergeleri izlemekteyiz:

 • OGP - Uluslararası Petrol ve Gaz Üreticileri Birliği, Londra, Birleşik Krallık ve Houston, ABD
 • IAGC - Uluslararası Jeofizik Yüklenicileri Birliği, Houston, ABD