Maden Yataklarının Aranması ve Değerlemesi: Bağımsız, İkna Edici ve Güvenilir

İlk fikirden aramaya, jeolojik haritalama ve maden arama yoluyla yatakların değerlendirilmesi: Maden yatağı aranması ve yatağın değerleme alanındaki hizmetlerimiz, müşterilerimize hammadde projelerinde sağlıklı yatırım kararları vermeleri için gerekli olan tüm girdileri sağlamaktadır.

Sunduğumuz hizmetlerden bazıları:

  • Maden yatağı araştırması: kömür, demir dışı ve değerli metaller, demir, endüstriyel mineraller vb.
  • Veri kaydı için kılavuzların hazırlanması, örneğin karot kaydı ve örnekleme
  • Jeoteknik araştırmaların planlanması ve yürütülmesi
  • Hidrojeolojik araştırmaların planlanması ve yürütülmesi
  • Sondaj programlarının planlanması ve izlenmesi
  • Karot etütleri ve örnekleme yapılması
  • Jeofiziksel ölçümlerin planlanması, yürütülmesi, yorumlanması, değerlendirilmesi
  • Finansal yatırımcılar için fizibilite çalışmaları kapsamında kaynakların tanımlanması (borsalar, bankalar, fonlar, maden sahipleri, yatırımcılar, kayyum yöneticileri, maden şirketleri, sigorta şirketleri)

Otomatik damar boyutu belirleme de dahil olmak üzere 3 boyutlu maden yatağı modellerinin oluşturulması, UMREK, JORC, CIM (NI 43-101) ve CRIRSCO Kaynak Sınıflandırma gibi uluslararası kabul görmüş standartlara ya da yönergelere göre gerçekleştirdiğimiz maden yatağı değerlendirmesi için temel oluşturmaktadır.  Bu değerlendirmeler uluslararası kabul görmüş meslek kuruluşlarının “Yetkin Kişileri” tarafından sertifikalandırılmışlardır.

Profesyonel jeolog ve jeofizikçi ekiplerimiz, linyit ve taş kömürü, değerli ve baz metaller, nadir toprak elementleri ve endüstriyel mineraller dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlarda ve hammaddelerde onlarca yıllık uluslararası deneyime sahiptir.  Jeoteknik ve hidrojeolojik veriler sadece maden çıkarılmasının planlanması için önemli değildir, ayrıca binalarda temel zemininin değerlendirilmesinde, madendeki suyun yönetiminde ve yeraltı suyu modellerinde de rol oynamaktadır ve bu konu başlıklarında da DMT hizmet vermektedir.

Maden Yatağı Modellemesi

Jeolojik ve jeofiziksel verilerin yorumlanması ve 3 boyutlu modellenmesi için ekiplerimiz hidrokarbon keşfi ve madencilik için geliştirilmiş son teknoloji yazılım çözümlerini kullanmaktadır.  Örneğin, 2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik verileri değerlendirmek ya da sondaj kuyularının ve kuyu loglarının jeolojik yorumlaması (kuyu deneştirmesi) için Petrel® sismik yorumlama yazılımını kullanmaktayız ve ardından bu verileri gerektiğinde diğer kaynaklardan gelen jeolojik ve jeofizik verilerle ilintilendirmekteyiz.  Bu, jeotermal arama, petrol ve gaz, kömür, yeraltında gaz depolanması (underground gas storage) ve cevher yatakları gibi alanlar için gravimetri, manyetik ve jeoelektrik ölçümlerden elde edilen sonuçları içerebilmektedir.

Ortaya çıkan blok modeller içerisinde petrofiziksel ve/ya da kimyasal parametreler istatistiksel olarak dağıtılabilir ve kaynakların kestiriminde kullanılabilir.   Bu parametreli modeller, jeotermal rezervuarların simülasyonu ya da kütle taşınımı simülasyonu için DMT-Heatflow ya da DMT-ReacFlow3D gibi şirketimizin özel olarak geliştirildiği simülasyon yazılımımıza da entegre edilebilmektedir.

Bir sonraki adımda, bu modellere dayalı olarak optimum sondaj tasarımını planlayıp ve yeraltının maksimum ayrıntılarını sağlamak için sondaj şirketleriyle yakın bir şekilde çalışmaktayız.  3 boyutlu yeraltı modeli hem yüzeydeki ideal sondaj alanını hem de yataktaki en etkili sondaj hedefini tanımlamamıza yardımcı olmaktadır.  Açılan kuyuların değerinin ve başarısının büyük ölçüde sondaj programının genel tasarımına bağlı olacağını bilmekteyiz, bu nedenle amacımız, yalnızca ekstra maliyet değil, aynı zamanda daha fazla risk de ekleyen gereksiz uzun ya da karmaşık sondaj programlarından kaçınmaktır.

Enerji sektöründe, jeotermal keşif ve kömür yatağı metanı, maden gazı, karbon yakalama ve depolama (carbon sequestration) gibi başlıklarda da danışmanlık konusunda uzman bir şirket konumundayız.